Home > Seminari i radionice > Seminar Planovi poslovne strategije razvoja javnog preduzeća

DUGOROČNI I SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JAVNOG PREDUZEĆA - SEMINAR

Termini nastave po dogovoru!

Zakon o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016 i 88/2019) između ostalog predviđa:
Član 59.
Javno preduzeće donosi dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja.
Član 26.
Direktor javnog preduzeća predlaže dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i odgovoran je za njihovo sprovođenje
Član 22.
Nadzorni odbor donosi dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i odgovoran je za njihovo sprovođenje

4. mart 2017. godine je bio krajnji rok za donošenje ovih planskih akata (Čl. 82, Stav 3 Zakona o javnim preduzećima). Predsednik i članovi Nadzornog odbora se shodno Čl. 80 stav 3 razrešavaju pre isteka period na koje su imenovani ukoliko Nadzorni odbor ne donese Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja.

Prilikom izrade godišnjeg odnosno trogodišnjeg programa poslovanja potrebno je navesti da li je donet dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja.

Seminar će Vam pružiti teorijske i praktične savete kako da ispunite zakonsku obavezu i izradite strateški plan.

Strateškim planiranjem se identifikuju ključne aktivnosti koje će preduzeću omogućiti uspešan opstanak i razvoj u narednom periodu.

Strateškim planom se određuje - definiše način na koji će preduzeće rešiti izazove sa kojima se suočava u radu i definiše način kako će preduzeće funkcionisati u narednim godinama.

PROGRAM SEMINARA (15:30 - 18h Online)

  1. Uvod u strateško planiranje
  2. Zakonska regulativa
  3. Kako izraditi dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja javnog preduzeća?

Cena Seminara je 9.900 rsd.

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar je namenjen direktorima, rukovodiocima/direktorima finansijskih, pravnih i komercijalnih službi u javnim, javno komunalnim i preduzećima čiji su osnivači Republika Srbija, Autonomna Pokrajina ili jedinice lokalne samouprave.

Predavač: Zoran Vukolić ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, predavač iz oblasti korporativnog upravljanja u javnim preduzećima sa dugogodišnjim iskustvom u radu u javnom sektoru.

Prijavljivanje i sve detaljne informacije možete dobiti slanjem e-maila na baycom@sbb.rs ili pozivom na naše brojeve telefona 011/3373-794 i 3373-812 u Makedonskoj 21, Beograd.

SLIČNI SEMINARI I RADIONICE

Utisci učesnika

"Na održanim seminarima mi se najviše dopalo način predavanja i kombinacija znanja predavača i praktični primeri kroz kojih se vidi probolem i rešenje u okviru zakona. Zaintersovana sam da prisustvujem još predavanju iz finansijskog upravljanja i kontrole i obuke za samostalno uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava. "
Emina Veličković, rukovodilac finasijskog sektora GSA Pančevo

"Posebno mi se dopalo to što su objašnjenja bila detaljna i definitivno je predavanje ispunilo naša očekivanja. "
Milica Minić, služba pravnih poslova GSA Pančevo

"Predavanje je ispunilo moja očekivanja, na održanim predavanjima mi se naročito dopalo detaljna objašnjenja predavača. "
Nenad Rakić, direktor GSA Pančevo

UTISCI UČESNIKA SA ODRŽANIH PREDAVANJA

PODACI O PREDAVAČU