Finansijsko upravljanje i kontrola - Radionica - B.A.Y.com, Beograd
Makedonska 21/IV
011 / 3373 - 794
011 / 3373 - 812
baycom@yubc.net
Istorijat, reference, uslovi i pogodnosti
Škola računara
Škola stranih jezika
Škola poslovanja
Škola zanimljive nauke
Priprema studenata za ispite na fakultetima ekonomskog smera
Izrada poslovnih programa, web prezentacija, servisiranje računara, knjigovodstvene usluge
Prijavite se on-line na bilo koji naš kurs i ostvarite popust!


 

Home > Seminari i radionice > Radionica Finansijsko upravljanje i kontrola kod korisnika javnih sredstava

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

RADIONICA

Čl. 81. Zakona o Budžetskom sistemu RS ("Službeni glasnik RS" br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011), 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/2018) predviđa obavezu uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava.

PROGRAM RADIONICE (10 - 15h)

Radionica će Vas kroz praktične korake upoznati sa postupkom uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru, dati uputstva za interne kontrole, predstaviti osnovne smernice i ukazati na dobru praksu u pripremi i izradi:

 1. Odluke o imenovanju rukovodioca odgovornog za finansijsko upravljanje i kontrolu i odluke o obrazovanju radne grupe za uvođenje i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole;
 2. Plana aktivnosti za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole;
 3. Izjave o viziji, misiji i ciljevima;
 4. Upitnika za samoocenjivanje;
 5. Popisa i opisa poslovnog procesa i sastavljanje knjige - mape procesa;
 6. Identifikovanja, procene i rešavanja rizika;
 7. Pregleda uspostavljenih kontrola;
 8. Analize postojećih i potrebnih kontrola;
 9. Donošenja plana za otklanjanje slabosti u internim kontrolama i praćenje izvršenja plana;
 10. Izveštaja o internim kontrolama;
 11. Pitanja, odgovori i razgovor sa učesnicima.

CILJ ODRŽAVANJA RADIONICE:

Upoznavanje učesnika sa sistemom finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava i aktivnostima koje je potrebno sprovesti kako bi se ovaj sistem uspostavio i funkcionisao u skladu sa zakonskim, podzakonskim aktima, standardima i dobrom praksom.

KOME JE RADIONICA NAMENJENA?

Zaposlenima u javnim i javno komunalnim preduzećima, lokalnim samoupravama i ostalim javnim institucijama koji su zaduženi za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Cena Radionice je 16.900 rsd.

Ukoliko se prijavite i na seminar iz finansijskog upravljanja i kontrole cena seminara i radionice iznosi  24.900 rsd.

Maksimalan broj učesnika:  4

Prijavite dva, tri ili čeitri učesnika iz Vaše organizacije i ostvarićete značajne popuste:
- Za dva učesnika cena iznosi 24.900 din.
- za tri učesnika  34.900 din. 
- za četiri  učesnika  44.900 din.

Cena uključuje: predavanje, materijal, sertifikat, osveženje na pauzama i zajednički ručak.

Pogledajte opise i najave seminara i radionica iz iste oblasti:

Seminar - Finansijsko upravljanje i kontrola kod korisnika javnih sredstava
Obuka - Samostalno uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole koja se organizuje za rukovodioce i članove radne grupe u prostorijama korisnika obuke
Seminar - Interna revizija kod korisnika javnih sredstava
Radionica - Interna revizija kod korisnika javnih sredstava
Seminar - Rizici i upravljanje rizicima kod korisnika javnih sredstava
Radionica - Rizici i upravljanje rizicima kod korisnika javnih sredstava

 

Prijavljivanje i sve detaljne informacije možete dobiti slanjem e-maila na baycom@sbb.rs ili pozivom na naše brojeve telefona 011/3373-794 i 3373-812 u Makedonskoj 21, Beograd.

Home | O nama | Vesti | 8 razloga | Škola računara | Škola stranih jezika | Škola poslovanja | Škola zanimljive nauke | Seminari i Radionice | Priprema studenata | Ostale delatnosti | On-line prijava | Promotivni programi | Mapa sajta

B.A.Y.com - Makedonska 21, 011/3373-794, 3373-812
baycom@yubc.net

 

HOME PAGE