Seminari i Radionice - Radionica Uvođenje finansijskog upravljanja i kontrole - B.A.Y.com, Beograd
Makedonska 21/IV
011 / 3373 - 794
011 / 3373 - 812
baycom@yubc.net
Istorijat, reference, uslovi i pogodnosti
Škola računara
Škola stranih jezika
Škola poslovanja
Škola zanimljive nauke
Seminari i radionice
Priprema studenata za ispite na fakultetima ekonomskog smera
Izrada poslovnih programa, web prezentacija, servisiranje računara, knjigovodstvene usluge
Prijavite se on-line na bilo koji naš kurs i ostvarite popust!


Proverite da li ste na pravom mestu!

Proverite da li ste na pravom mestu!

 

Home > Seminari i radionice > Uvođenje finansijskog upravljanja i kontrole - Radionica

UVOĐENJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

Radionica je zakazana za 30.04.2018. i organizuje se u centralnim prostorijama B.A.Y.com-a u Makedonskoj 21, Beograd.

Čl. 81. Zakona o Budžetskom sistemu RS ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011), 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr. 108/2013 i 142/2014, 68/2015 dr. zakon, 103/2015 i 99/2016) predviđa da su korisnici javnih sredstava obavezni da uspostave sistem finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru.

Radionica će Vas kroz praktične korake upoznati sa postupkom uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru, dati uputstva za interne kontrole, predstaviti osnovne smernice i ukazati na dobru praksu u pripremi i izradi:

 • Odluke o imenovanju rukovodioca odgovornog za finansijsko upravljanje i kontrolu i odluke o obrazovanju radne grupe za uvođenje i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole; 
 • Plana aktivnosti za uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole;
 • Izjave o viziji, misiji i ciljevima;
 • Upitnika za samoocenjivanje;
 • Popisa i opisa poslovnog procesa i sastavljanje knjige - mape procesa;
 • Identifikovanja, procene i rešavanja rizika;
 • Pregleda uspostavljenih kontrola;
 • Analize postojećih i potrebnih kontrola;
 • Donošenja plana za otklanjanje slabosti u internim kontrolama i praćenje izvršenja plana;
 • Izveštaja o internim kontrolama;
 • Pitanja, odgovori i razgovor sa učesnicima.

CILJ ODRŽAVANJA RADIONICE:

Upoznavanje kroz praktične primere sa celokupnim postupkom uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru.

KOME JE RADIONICA NAMENJENA?

Zaposlenima u javnim i javno komunalnim preduzećima, lokalnim samoupravama  i  ostalim  javnim institucijama koji su zaduženi za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

U prostorijama JKP "Informatika" Novi Sad održana je radionica iz finansijskog upravljanja i kontrole na kojoj su prisustvovali rukovodioci službi. Neki od utisaka učesnika nakon održane radionice:

"Radionica je bila korisna i ispunila je moje potrebe i očekivanja".
Miroslava Antić, rukovodilac službe za finansijske i računovodstvene poslove.

"Na održanoj radionici iz finansijskog upravljanja i kontrole mi se naročito dopao način održavanja radionice, materijal pripremljen za radionicu, praktični primeri i saveti predavača", Biljana Jovičić, menađžer kvaliteta

"Radionica je dala teorijske osnove i praktične primere za uspostavljanje i sprovođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole i kao takva je ispunila moja očekivanja", Dragana Milin, stručni saradnik za modeliranje.

Radionica traje jedan dan od 10:00 do 15:00

Cena Radionice je 13.900 rsd. Cena uključuje: predavanje, materijal,  osveženje i zajednički ručak,  sertifikat

Popusti:
Za trećeg, četvrtog  i svakog narednog učesnika iz iste organizacije cena je 7.900 rsd.

Postoji mogućnost da se radionica održi u Vašem gradu ili u Vašoj organizaciji ukoliko ima više zainteresovanih. Više informacija možete dobiti u opisu Obuke za samostalno uvođenje sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Pogledajte opise i najave seminara i radionica iz iste oblasti:

Seminar - Finansijsko upravljanje i kontrola
Radionica - Izrada pisanih procedura finansijskog upravljanja i kontrole
Seminar + Radionica - Upravljanje rizicima u javnom sektoru

 

Prijavljivanje i sve detaljne informacije možete dobiti slanjem e-maila na baycom@sbb.rs ili pozivom na naše brojeve telefona 011/3373-794 i 3373-812 u Makedonskoj 21, Beograd.

Home | O nama | Vesti | 8 razloga | Škola računara | Škola stranih jezika | Škola poslovanja | Škola zanimljive nauke | Seminari i Radionice | Priprema studenata | Ostale delatnosti | On-line prijava | Promotivni programi | Mapa sajta

B.A.Y.com - Makedonska 21, 011/3373-794, 3373-812
baycom@yubc.net

 

HOME PAGE