Seminari i Radionice - Seminar Finansijsko upravljanje i kontrola - B.A.Y.com, Beograd
Makedonska 21/IV
011 / 3373 - 794
011 / 3373 - 812
baycom@yubc.net
Istorijat, reference, uslovi i pogodnosti
Škola računara
Škola stranih jezika
Škola poslovanja
Škola zanimljive nauke
Seminari i radionice
Priprema studenata za ispite na fakultetima ekonomskog smera
Izrada poslovnih programa, web prezentacija, servisiranje računara, knjigovodstvene usluge
Prijavite se on-line na bilo koji naš kurs i ostvarite popust!


Proverite da li ste na pravom mestu!

Proverite da li ste na pravom mestu!

 

Home > Seminari i radionice > Finansijsko upravljanje i kontrola kod korisnika javnih sredstava

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

Seminar je zakazan za 11.05.2018. i organizuje se u centralnim prostorijama B.A.Y.com-a u Makedonskoj 21, Beograd.

Čl. 81. Zakona o Budžetskom sistemu RS ("Službeni glasnik RS" br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011), 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015 i 99/2016) predviđa obavezu uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava.

PROGRAM SEMINARA

 1. Uvod u finansijsko upravljanje i kontrolu
  • 32. Poglavlje o pridruživanju Srbije EU - Finansijska kontrola-nadzor
  • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
  • Pojam, uloga i značaj sistema finansijskog upravljanja i kontrole
  • Zakonodavni okvir za uspostavljanje i funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru
  • Pojam, svrha i važnost interne kontrole
  • Standardi interne kontrole
 2. COSO okvir - Pet komponenti interne kontrole
 3. Mogućnosti i ograničenja interne kontrole
 4. Najčešći nedostaci u sistemu interne kontrole
 5. Uloga i odgovornost rukovodstva, zaposlenih i interne revizije u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole
 6. Aktivnosti na uspostavljanju i razvoju sistema finansijskog upravljanja i kontrole
 7. Godišnji izveštaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrola
 8. Pitanja, odgovori i razgovor sa učesnicima.

CILJ ODRŽAVANJA SEMINARA:

Upoznavanje učesnika seminara sa sistemom finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru i aktivnostima koje je potrebno sprovesti kako bi se ovaj sistem uspostavio i funkcionisao u skladu sa zakonskim, podzakonskim aktima, standardima i dobrom praksom.

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Zaposlenima u javnim i javno komunalnim preduzećima, lokalnim samoupravama i ostalim javnim institucijama koji su zaduženi za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Komentari učesnika sa održanih seminara

"Ispunjena su moja očekivanja, na pristupačan način sam upućena u materiju. Na seminaru iz finansijskog upravljanja i kontrole su mi se naročito dopali primeri iz prakse koje je navodio predavač. Pradavač je stručan i kompetentan". Miroslava Milutinović, šef računovodstva JP "Direkcija za izgradnju Rume".

"Predavanje iz finansijskog upravljanja i kontrole je bilo veoma interesantno. Predavač odličan, povezuje teoriju i praksu u javnom sektoru". Nada Harš, sektor pravnih poslova JP "Direkcija za izgradnju Rume".

"Seminar iz finansijskog upravljanja i kontrole je ispunio moje potrebe i očekivanja. Na vrlo praktičan i sa konkretnim primerima, objašnjena je veoma zahtevna tema iz finansijskog upravljanja i kontrole". Milijana Dragojević, interni revizor JKP "Graditelj" Srbobran

Seminar traje jedan dan od 10:00 do 14:30

Cena Seminara je 9.900 rsd.

Cena uključuje: predavanje, materijal, osveženje i zajednički ručak, sertifikat.

Popusti:
- za drugog, trećeg i četvrtog učesnika iz iste organizacije 10% popusta
- svaki peti učesnik iz iste ogranizacije besplatno

Pogledajte opise i najave seminara i radionica iz iste oblasti:

Radionica - Uvođenje finansijskog upravljanja i kontrole
Obuka za samostalno uvođenje finansijskog upravljanja i kontrole
Radionica - Izrada pisanih procedura finansijskog upravljanja i kontrole
Seminar + Radionica - Upravljanje rizicima u javnom sektoru

 

Prijavljivanje i sve detaljne informacije možete dobiti slanjem e-maila na baycom@sbb.rs ili pozivom na naše brojeve telefona 011/3373-794 i 3373-812 u Makedonskoj 21, Beograd.

Home | O nama | Vesti | 8 razloga | Škola računara | Škola stranih jezika | Škola poslovanja | Škola zanimljive nauke | Seminari i Radionice | Priprema studenata | Ostale delatnosti | On-line prijava | Promotivni programi | Mapa sajta

B.A.Y.com - Makedonska 21, 011/3373-794, 3373-812
baycom@yubc.net

 

HOME PAGE