Finansijsko upravljanje i kontrola - Seminar - B.A.Y.com, Beograd
Makedonska 21/IV
011 / 3373 - 794
011 / 3373 - 812
baycom@yubc.net
Istorijat, reference, uslovi i pogodnosti
Škola računara
Škola stranih jezika
Škola poslovanja
Škola zanimljive nauke
Priprema studenata za ispite na fakultetima ekonomskog smera
Izrada poslovnih programa, web prezentacija, servisiranje računara, knjigovodstvene usluge
Prijavite se on-line na bilo koji naš kurs i ostvarite popust!


 

Home > Seminari i radionice > Seminar Finansijsko upravljanje i kontrola kod korisnika javnih sredstava

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

SEMINAR

Seminar je zakazan za 01.08.2019. i organizuje se u centralnim prostorijama B.A.Y.com-a u Makedonskoj 21, Beograd.

Čl. 81. Zakona o Budžetskom sistemu RS ("Službeni glasnik RS" br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011), 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/2018) predviđa obavezu uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava.

Seminar  je interaktivnog karaktera u kome učesnici seminara mogu aktivno učestvovati tako što će postavljati pitanja predavaču, davati svoje mišljenje i razmenjivati iskustva sa ostalim učesnicima.

PROGRAM SEMINARA (10 - 15h)

 1. Uvod u finansijsko upravljanje i kontrolu
  • 32. Poglavlje o pridruživanju Srbije EU - Finansijska kontrola-nadzor
  • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
  • Pojam, uloga i značaj sistema finansijskog upravljanja i kontrole
  • Zakonodavni okvir za uspostavljanje i funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru
  • Pojam, svrha i važnost interne kontrole
  • Standardi interne kontrole
 2. COSO okvir - Pet komponenti interne kontrole
 3. Mogućnosti i ograničenja interne kontrole
 4. Najčešći nedostaci u sistemu interne kontrole
 5. Uloga i odgovornost rukovodstva, zaposlenih i interne revizije u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole
 6. Godišnji izveštaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrola
 7. Pitanja, odgovori i razgovor sa učesnicima.

CILJ ODRŽAVANJA SEMINARA:

Upoznavanje učesnika sa sistemom finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava.

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Zaposlenima u javnim i javno komunalnim preduzećima, lokalnim samoupravama i ostalim javnim institucijama koji su zaduženi za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Cena Seminara je 13.900 rsd.

Ukoliko se prijavite i na radionicu iz finansijskog upravljanja i kontrole cena seminara i radionice iznosi  24.900 rsd.

Maksimalan broj učesnika:  4

Prijavite dva, tri ili čeitri učesnika iz Vaše organizacije i ostvarićete značajne popuste:
- Za dva učesnika cena iznosi 20.900 din.
- za tri učesnika  30.900 din. 
- za četiri  učesnika  40.900 din.

Cena uključuje: predavanje, materijal, sertifikat, osveženje na pauzama i zajednički ručak.

Pogledajte opise i najave seminara i radionica iz iste oblasti:

Radionica - Finansijsko upravljanje i kontrola kod korisnika javnih sredstava
Obuka - Samostalno uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole koja se organizuje za rukovodioce i članove radne grupe u prostorijama korisnika obuke
Seminar - Interna revizija kod korisnika javnih sredstava
Radionica - Interna revizija kod korisnika javnih sredstava
Seminar - Rizici i upravljanje rizicima kod korisnika javnih sredstava
Radionica - Rizici i upravljanje rizicima kod korisnika javnih sredstava

 

Prijavljivanje i sve detaljne informacije možete dobiti slanjem e-maila na baycom@sbb.rs ili pozivom na naše brojeve telefona 011/3373-794 i 3373-812 u Makedonskoj 21, Beograd.

Home | O nama | Vesti | 8 razloga | Škola računara | Škola stranih jezika | Škola poslovanja | Škola zanimljive nauke | Seminari i Radionice | Priprema studenata | Ostale delatnosti | On-line prijava | Promotivni programi | Mapa sajta

B.A.Y.com - Makedonska 21, 011/3373-794, 3373-812
baycom@yubc.net

 

HOME PAGE