Seminari i Radionice - Finansijsko upravljanje i kontrola - B.A.Y.com, Beograd
Makedonska 21/IV
011 / 3373 - 794
011 / 3373 - 812
baycom@yubc.net
Istorijat, reference, uslovi i pogodnosti
Škola računara
Škola stranih jezika
Škola poslovanja
Škola zanimljive nauke
Seminari i radionice
Priprema studenata za ispite na fakultetima ekonomskog smera
Izrada poslovnih programa, web prezentacija, servisiranje računara, knjigovodstvene usluge
Prijavite se on-line na bilo koji naš kurs i ostvarite popust!


Proverite da li ste na pravom mestu!

Proverite da li ste na pravom mestu!

 

Home > Seminari i radionice > Finansijsko upravljanje i kontrola kod korisnika javnih sredstava

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

Seminar je zakazan za 03.11.2017. i organizuje se u centralnim prostorijama B.A.Y.com-a u Makedonskoj 21, Beograd.

32. poglavlje o pridruživanju Srbije Evropskoj Uniji se odnosi na finansijsku kontrolu u javnom sektoru.

Čl. 81. Zakona o Buđžetskom sisemu RS ("Službeni glasnik RS" br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011), 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr. , 108/2013 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015 i 99/2016) predviđa obavezu uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava.

Cilj održavanja seminara je, između ostalog, da upozna učesnike seminara sa sistemom finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru i ukaže na aktivnosti koje je potrebno sprovesti kako bi se ovaj sistem kod korisnika javnih sredstava uspostavio i funkcionisao u skladu sa Zakonskim i podzakonskim aktima, standardima i dobrom praksom.

Seminar je interaktivnog karaktera u kome učesnici mogu aktivno učestvovati tako što će postavljati pitanja predavaču, davati svoje mišljenje i razmenjivati iskustva sa ostalim učesnicima seminara.

Seminar je namenjen:


Rukovodiocu korisnika javnih sredstava koji treba da uspostavi sistem finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) u organizaciji

Rukovodiocu finansijskog upravljanja i kontrole i članovima radne grupe koji su zaduženi za uvođenje i razvoj sistema FUK-a

Ostalim zainteresovanima

 

Komentari učesnika sa održanih seminara

"Ispunjena su moja očekivanja, na pristupačan način sam upućena u materiju. Na seminaru iz finansijskog upravljanja i kontrole su mi se naročito dopali primeri iz prakse koje je navodio predavač. Pradavač je stručan i kompetentan". Miroslava Milutinović, šef računovodstva JP "Direkcija za izgradnju Rume".

"Predavanje iz finansijskog upravljanja i kontrole je bilo veoma interesantno. Predavač odličan, povezuje teoriju i praksu u javnom sektoru". Nada Harš, sektor pravnih poslova "JP Direkcija za izgradnju Rume".

G.đi Jasmini Puhalić , finansijskom direktoru JP "Srem gas Sremska Mitrovica" se na seminaru iz finansijskog upravljanja i kontrole naročito dopala stručnost predavača, način izvođenje predavanja, razumljivost predavanja i komunikacija sa predavačem.

Seminar traje jedan dan od 10:00 do 14:30

Cena Seminara je 11.900 rsd.

Cena uključuje: predavanje, materijal u štampanom obliku, ručak i osveženje tokom seminara.

Prijavljivanje i sve detaljne informacije možete dobiti slanjem e-maila na baycom@sbb.rs ili pozivom na naše brojeve telefona 011/3373-794 i 3373-812 u Makedonskoj 21, Beograd.

 

Home | O nama | Vesti | 8 razloga | Škola računara | Škola stranih jezika | Škola poslovanja | Škola zanimljive nauke | Seminari i Radionice | Priprema studenata | Ostale delatnosti | On-line prijava | Promotivni programi | Mapa sajta

B.A.Y.com - Makedonska 21, 011/3373-794, 3373-812
baycom@yubc.net

 

HOME PAGE