Interna revizija - Radionica - B.A.Y.com, Beograd
Makedonska 21/IV
011 / 3373 - 794
011 / 3373 - 812
baycom@yubc.net
Istorijat, reference, uslovi i pogodnosti
Škola računara
Škola stranih jezika
Škola poslovanja
Škola zanimljive nauke
Priprema studenata za ispite na fakultetima ekonomskog smera
Izrada poslovnih programa, web prezentacija, servisiranje računara, knjigovodstvene usluge
Prijavite se on-line na bilo koji naš kurs i ostvarite popust!


 

Home > Seminari i radionice > Radionica Interna revizija kod korisnika javnih sredstava

INTERNA REVIZIJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

RADIONICA

Interna revizija uočava slabosti i nedostatke u sistemu internih kontrola i daje preporuke za poboljšanje aktivnosti u organizaciji i tako doprinosi uspešnijem i efikasnijem radu čitave organizacije.

Čl. 82. Zakona o Buđžetskom sisemu RS ("Službeni glasnik RS" br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011), 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr. , 108/2013 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/2018) predviđa obavezu uvođenja interne revizije kod korisnika javnih sredstava.

Radionica je interaktivnog karaktera u kome učesnici mogu aktivno učestvovati tako što će postavljati pitanja predavaču, davati svoje mišljenje i razmenjivati iskustva sa ostalim učesnicima.

PROGRAM RADIONICE (10 - 15h)

Polaznici radionice kroz primere iz prakse u javnom sektoru, upoznaće se detaljno sa metodologijom rada i postupkom obavljanja interne revizije u javnom sektoru koja obuhvata:

  1. Pripremu i planiranje interne revizije
  2. Utvrđivanje ciljeva kontrola i očekivanih kontrola
  3. Utvrđivanje i identifikovanje sistema
  4. Identifikovanje internih kontrola
  5. Ocenu kontrola
  6. Testiranje kontrola
  7. Donošenje zaključaka i preporuka interne revizije
  8. Revizorski izveštaj i akcioni plan.

CILJ ODRŽAVANJA RADIONICE:

Cilj održavanja radionice je da se učesnici kroz praktični primer detaljno upoznaju sa postupkom obavljanja interne revizije u javnom sektoru.

KOME JE RADIONICA NAMENJENA?

Zaposlenima u javnim i javno komunalnim preduzećima, lokalnim samoupravama i ostalim javnim institucijama koji su zaduženi za uvođenje i sprovođenje interne revizije.

Cena Radionice je 16.900 rsd.

Ukoliko se prijavite i na seminar iz interne revizije cena seminara i radionice iznosi  24.900 rsd.

Maksimalan broj učesnika:  4

Prijavite dva, tri ili čeitri učesnika iz Vaše organizacije i ostvarićete značajne popuste:
- Za dva učesnika cena iznosi 24.900 din.
- za tri učesnika  34.900 din. 
- za četiri  učesnika  44.900 din.

Cena uključuje: predavanje, materijal, sertifikat, osveženje na pauzama i zajednički ručak.

Pogledajte opise i najave seminara i radionica iz iste oblasti:

Seminar - Interna revizija kod korisnika javnih sredstava
Seminar - Finansijsko upravljanje i kontrola kod korisnika javnih sredstava
Radionica - Finansijsko upravljanje i kontrola kod korisnika javnih sredstava
Obuka - Samostalno uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole koja se organizuje za rukovodioce i članove radne grupe u prostorijama korisnika obuke
Seminar - Rizici i upravljanje rizicima kod korisnika javnih sredstava
Radionica - Rizici i upravljanje rizicima kod korisnika javnih sredstava

 

Prijavljivanje i sve detaljne informacije možete dobiti slanjem e-maila na baycom@sbb.rs ili pozivom na naše brojeve telefona 011/3373-794 i 3373-812 u Makedonskoj 21, Beograd.

Home | O nama | Vesti | 8 razloga | Škola računara | Škola stranih jezika | Škola poslovanja | Škola zanimljive nauke | Seminari i Radionice | Priprema studenata | Ostale delatnosti | On-line prijava | Promotivni programi | Mapa sajta

B.A.Y.com - Makedonska 21, 011/3373-794, 3373-812
baycom@yubc.net

 

HOME PAGE