Home > Seminari i radionice > Radionica Interna revizija kod korisnika javnih sredstava

INTERNA REVIZIJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA - RADIONICA

Termini nastave po dogovoru!

Interna revizija uočava slabosti i nedostatke u sistemu internih kontrola i daje preporuke za poboljšanje aktivnosti u organizaciji i tako doprinosi uspešnijem i efikasnijem radu čitave organizacije.

Čl. 82. Zakona o Buđžetskom sisemu RS ("Službeni glasnik RS" br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011), 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr. , 108/2013 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/2018, 31/2019 i 72/2019) predviđa obavezu uvođenja interne revizije kod korisnika javnih sredstava.

Radionica je interaktivnog karaktera u kome učesnici radionice mogu aktivno učestvovati tako što će postavljati pitanja predavaču, davati svoje mišljenje i razmenjivati iskustva sa ostalim učesnicima.

PROGRAM RADIONICE (15:30 - 18h Online)

Polaznici radionice kroz primere iz prakse u javnom sektoru, upoznaće se detaljno sa metodologijom rada i postupkom obavljanja interne revizije u javnom sektoru koja obuhvata:

  1. Pripremu i planiranje interne revizije
  2. Utvrđivanje ciljeva kontrola i očekivanih kontrola
  3. Utvrđivanje i identifikovanje sistema
  4. Identifikovanje internih kontrola
  5. Ocenu kontrola
  6. Testiranje kontrola
  7. Donošenje zaključaka i preporuka interne revizije
  8. Revizorski izveštaj i akcioni plan.

CILJ ODRŽAVANJA RADIONICE:

Cilj održavanja radionice je da se učesnici kroz praktični primer detaljno upoznaju sa postupkom obavljanja interne revizije u javnom sektoru.

KOME JE RADIONICA NAMENJENA?

Zaposlenima u javnim i javno komunalnim preduzećima, lokalnim samoupravama i ostalim javnim institucijama koji su zaduženi za uvođenje i sprovođenje interne revizije.

Termini nastave se zakazuju po dogovoru sa učesnicima!

Predavač: Zoran Vukolić, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru.

Cena Radionice je 14.900 rsd.

Prijavljivanje i sve detaljne informacije možete dobiti slanjem e-maila na baycom@sbb.rs ili pozivom na naše brojeve telefona 011/3373-794 i 3373-812 u Makedonskoj 21, Beograd.

SLIČNI SEMINARI I RADIONICE

Utisci učesnika

"Radionica iz interne revizije je sadržajna, odgovorila je mojim očekivanjima. Predavač je stručan, ljubazan, sistematičan i dobro prenosi znanje."
Miroljub Božinović, direktor sektora za marketing , odnose sa investitorima i saradnju sa evropskim fondovima JP "Stara planina".

"Radionica iz interne revizije je ispunila moja očekivanja. Predavač uvek spreman da nam razjasni nedoumice i da odgovore na postavljena pitanja."
Vesna Rokvić, interni revizor, Opštinska uprava Opštine Temerin

"Dopao mi se način održavanja radionice iz interne revizije, kao i praktični primeri i saveti predavača tako da mislim da ću imati koristi od stečenog znanja nakon održane radionice."
Jelena Perin, interni revizor Instituta za plućne bolesti Vojvodine.

UTISCI UČESNIKA SA ODRŽANIH PREDAVANJA

PODACI O PREDAVAČU