Seminar Korporativno upravljanje u javnim preduzećima - B.A.Y.com, Beograd
Makedonska 21/IV
011 / 3373 - 794
011 / 3373 - 812
baycom@yubc.net
Istorijat, reference, uslovi i pogodnosti
Škola računara
Škola stranih jezika
Škola poslovanja
Škola zanimljive nauke
Seminari i radionice
Priprema studenata za ispite na fakultetima ekonomskog smera
Izrada poslovnih programa, web prezentacija, servisiranje računara, knjigovodstvene usluge
Prijavite se on-line na bilo koji naš kurs i ostvarite popust!


Proverite da li ste na pravom mestu!

Proverite da li ste na pravom mestu!

 

Home > Seminari i radionice > Korporativno upravljanje u javnim preduzećima

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE U JAVNIM PREDUZEĆIMA

Seminar je zakazan za 16.03.2018. i organizuje se u centralnim prostorijama B.A.Y.com-a u Makedonskoj 21, Beograd.

Osnovna pitanja:

- Koji su osnovni problemi u upravljanju javnim preduzećima koji zahtevaju novi pristup u upravljanju - uvođenje korporativnog upravljanja?

- Zašto je u načelu upravljanje u privatnim akcionarskim društvima efikasnije i uspešnije od upravljanja u javnim preduzećima?

- Koji je okvir i koji su osnovni principi korporativnog upravljanja u javnim preduzećima?

"Korporativno upravljanje odnosi se na strukturu i procese vezane za donošenje odluka, odgovornost, kontrolu i ponašanje na višim nivoima organizacije".

Zakon o javnim preduzećima ( "Službeni Glasnik RS" broj 15/2016) uvodi obavezu za članove Nadzornog odbora i direktore da poznaju i primenjuju korporativno upravljanje u radu.

Novine u Zakonu o javnim preduzečima se odnose i na deo strateškog i srednjoročnog planiranja i kontrole poslovanja javnih preduzeća o ćemu će takođe biti reči na seminaru.

CILJ ODRŽAVANJA SEMINARA:

Upoznavanje učesnika seminara sa principima i okvirom korporativnog upravljanja u javnim preduzećima i sagledavanje značaja korporativnog upravljanja za uspešno poslovanje javnih preduzeća.

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

  • Direktorima JP
  • Izvršnim direktorima JP
  • Članovima Nadzornog odbora JP
  • Internim revizorima
  • Ostalim zaposlenima u javnom sektoru
Komentari učesnika

"Seminar iz korporativnog upravljanja u javnim preduzećima je ispunio moje potrebe i očekivanja". Duško Ljujić, Direktor "JKP Vodovod" Užice.

"Na održanom seminaru iz korporativnog upravljanja u javnim preduzećima dopalo mi se izlaganje predavača. Seminar je ispunio moja očekivanja". Voja Savičić, Član Nadzornog Odbora JKP "Autotransport-Pančevo" Pančevo.

"Predavanje iz korporativnog upravljanja u javnim preduzećima je bilo zanimljivo, sadržajno i veoma korisno. Posebno mi se dopalo izlaganje predavača, dostavljen materijal i sposobnost predavača da teoriju poveže sa praksom". Nataša Božić Marković, interni revizor JP "Sava Centar" Beograd.

Cena seminara je 10.990 rsd.

Cena uključuje: predavanje, materijal, osveženje, zajednički ručak i sertifikat.

Popusti:
- za drugog, trećeg i četvrtog učesnika iz iste organizacije 10% popusta
- svaki peti učesnik iz iste ogranizacije besplatno

Prijavljivanje na e-mail baycom@sbb.rs ili pozivom na naše brojeve telefona 011/3373-794 i 3373-812 u Makedonskoj 21, Beograd.

Program seminara možete dobiti slanjem zahteva na e-mail baycom@sbb.rs

 

Home | O nama | Vesti | 8 razloga | Škola računara | Škola stranih jezika | Škola poslovanja | Škola zanimljive nauke | Seminari i Radionice | Priprema studenata | Ostale delatnosti | On-line prijava | Promotivni programi | Mapa sajta

B.A.Y.com - Makedonska 21, 011/3373-794, 3373-812
baycom@yubc.net

 

HOME PAGE