Finansijsko upravljanje, Interna revizija, Rizici - B.A.Y.com, Beograd
Makedonska 21/IV
011 / 3373 - 794
011 / 3373 - 812
baycom@yubc.net
Istorijat, reference, uslovi i pogodnosti
Škola računara
Škola stranih jezika
Škola poslovanja
Škola zanimljive nauke
Priprema studenata za ispite na fakultetima ekonomskog smera
Izrada poslovnih programa, web prezentacija, servisiranje računara, knjigovodstvene usluge
Prijavite se on-line na bilo koji naš kurs i ostvarite popust!


 

Home > Seminari i Radionice

SEMINARI I RADIONICE

 

SEMINAR I RADIONICA

 

cena:18.900 din.
13.900 din

26.11.2018.
od 10.00 do 15.00

 

SEMINAR I RADIONICA

Interna revizija kod korisnika javnih sredstava

 

cena:18.900 din.
13.900 din

23.11.2018.
od 10.00 do 15.00

 

SEMINAR I RADIONICA

Finansijsko upravljanje i kontrola
kod korisnika javnih sredstava

 

cena:18.900 din.
13.900 din

22.11.2018.
od 10.00 do 15.00

 

Prijavite dva, tri ili četiri učesnika iz Vaše organizacije i ostvarićete popuste i do  50 %
Za dva učesnika cena iznosi 24.900 din.
za tri učesnika  29.900 din. 
za četiri  učesnika  34.900 din.

Zašto odabrati ova predavanja:

  • individualni pristup svakom učesniku (predavanje se održavaju za dva, a najviše četiri učesnika);
  • iskusan predavač koji je u potpunosti posvećen potrebama učesnika;
  • materijal i izlaganje predavača su prilagodjeni učesnicima;
  • ušteda sredsta (imaćete dva predavanja a platićete redovnu cenu jednog predavanja);
  • termini održavanja predavanja se mogu izmeniti i prilagoditi Vašim potrebama;
  • ušteda vremena (ne morate dva puta dolaziti jer u jednom danu imate terorijsku i  praktičnu obuku,  odnosno seminar i radionicu);
  • predavanje se održava na lokacija u centru Beograda, Makedonska br.21.

Program seminara i radionice:

  • Prvi deo: Seminar
  • Pauza za ručak u restoranu u centru grada
  • Drugi deo: Radionica

HVALA VAM NA POVERENJU.

 

Home | O nama | Vesti | 8 razloga | Škola računara | Škola stranih jezika | Škola poslovanja | Škola zanimljive nauke | Seminari i Radionice | Priprema studenata | Ostale delatnosti | On-line prijava | Promotivni programi | Mapa sajta

B.A.Y.com - Makedonska 21, Beograd, 011/3373-794, 3373-812
baycom@yubc.net

 

HOME PAGE