Seminari i Radionice - B.A.Y.com, Beograd
Makedonska 21/IV
011 / 3373 - 794
011 / 3373 - 812
baycom@yubc.net
Istorijat, reference, uslovi i pogodnosti
Škola računara
Škola stranih jezika
Škola poslovanja
Škola zanimljive nauke
Priprema studenata za ispite na fakultetima ekonomskog smera
Izrada poslovnih programa, web prezentacija, servisiranje računara, knjigovodstvene usluge
Prijavite se on-line na bilo koji naš kurs i ostvarite popust!


 

Home > Seminari i Radionice

SEMINARI I RADIONICE

Poštovani,
Preporučujemo Vam da pogledate ponudu naših seminara i redionica iz oblasti interne revizije,  finansijskog upravljanja i kontrole  i  upravljanja rizicima.

PONUDU SEMINARA I RADIONICA ČINE :

INTERNA REVIZIJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
Vrsta obuke: Seminar
Dužina trajanja: 1 dan
Datum održavanja: Po dogovoru sa učesnicima

 

INTERNA REVIZIJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
Vrsta obuke: Radionica
Dužina trajanja: 1 dan
Datum održavanja: Po dogovoru sa učesnicima

 

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
Vrsta obuke: Seminar
Dužina trajanja: 1 dan
Datum održavanja: Po dogovoru sa učesnicima

 

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
Vrsta obuke: Radionica
Dužina trajanja: 1 dan
Datum održavanja: Po dogovoru sa učesnicima

 

RIZICI I UPRAVLJANJE RIZICIMA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
Vrsta obuke: Seminar
Dužina trajanja: 1 dan
Datum održavanja: Po dogovoru sa učesnicima

 

RIZICI I UPRAVLJANJE RIZICIMA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
Vrsta obuke: Radionica
Dužina trajanja: 1 dan
Datum održavanja: Po dogovoru sa učesnicima

OBUKA ZA SAMOSTALNO USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE KOD KORISNKA JAVNIH SREDSTAVA

Obuka za rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove radne grupe za uspostavljanje FUK-a

Pogledajte video najavu za seminare i radionice iz oblasti interne revizije, finansijskog upravljanja i kontrole i iz oblasti upravljanja rizicima:

Prijavljivanje i sve detaljne informacije možete dobiti slanjem e-maila na baycom@sbb.rs ili pozivom na naše brojeve telefona 011/3373-794 i 3373-812 u Makedonskoj 21, Beograd.

Home | O nama | Vesti | 8 razloga | Škola računara | Škola stranih jezika | Škola poslovanja | Škola zanimljive nauke | Seminari i Radionice | Priprema studenata | Ostale delatnosti | On-line prijava | Promotivni programi | Mapa sajta

B.A.Y.com - Makedonska 21, Beograd, 011/3373-794, 3373-812
baycom@yubc.net

HOME PAGE