Seminari i Radionice - Seminar Interna revizija - B.A.Y.com, Beograd
Makedonska 21/IV
011 / 3373 - 794
011 / 3373 - 812
baycom@yubc.net
Istorijat, reference, uslovi i pogodnosti
Škola računara
Škola stranih jezika
Škola poslovanja
Škola zanimljive nauke
Seminari i radionice
Priprema studenata za ispite na fakultetima ekonomskog smera
Izrada poslovnih programa, web prezentacija, servisiranje računara, knjigovodstvene usluge
Prijavite se on-line na bilo koji naš kurs i ostvarite popust!


Proverite da li ste na pravom mestu!

Proverite da li ste na pravom mestu!

 

Home > Seminari i radionice > Interna revizija kod korisnika javnih sredstava

USPOSTAVLJANJE I FUNKCIONISANJE INTERNE REVIZIJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

Seminar je zakazan za 04.05.2018. i organizuje se u centralnim prostorijama B.A.Y.com-a u Makedonskoj 21, Beograd.

Interna revizija uočava slabosti i nedostatke u sistemu internih kontrola i daje preporuke za poboljšanje aktivnosti u organizaciji i tako doprinosi uspešnijem i efikasnijem radu čitave organizacije.

Čl. 82. Zakona o Buđžetskom sisemu RS ("Službeni glasnik RS" br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011), 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr. , 108/2013 142/2014, 68/2015 - dr. zakon i 103/2015) predviđa obavezu uvođenja interne revizije kod korisnika javnih sredstava.

Cilj održavanja seminara je između ostalog da upozna učesnike seminara sa ulogom i značajem interne revizije u javnom sektoru i ukaže na aktivnosti koje je potrebno sprovesti kako bi se interna revizija kod korisnika javnih sredstava uspostavila i funkcionisala u skladu sa Zakonskim i podzakonskim aktima, standardima i dobrom praksom.

Seminar je interaktivnog karaktera u kome učesnici seminara mogu aktivno učestvovati tako što će postavljati pitanja predavaču, davati svoje mišljenje i razmenjivati iskustva sa ostalim učesnicima seminara.

Seminar je namenjen:


Rukovodiocima korisnika javnih sredstava koji treba da uspostave internu reviziju

Internim revizorima koji rade na poslovima interne revizije, a nisu stekli sertifikat

Zaposlenima u javnom sektoru čiji je rad predmet revizije kako bi se upoznali sa aktivnostima interne revizije

Budućim internim revizorima koji žele da se upoznaju sa ovom novom profesijom

Ostalim zainteresovanima

Sadržaj seminara:

 1. Uvod u internu reviziju
  • 32. Poglavlje o pridruživanju Srbije EU - finansijska kontrola
  • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
  • Pojam i vrste revizije
  • Nastanak i razvoj interne revizije
  • Interna revizija u Srbiji - zakonodavni okvir za uspostavljanje i funkcionisanje interne revizije u javnom sektoru
  • Pojam, uloga i značaj interne revizije
  • Prava, dužnosti i odgovornosti internog revizora
  • Uveravanje i savetodavna uloga interne revizije
  • Jedinica za internu reviziju
  • Opis posla za zaposlene u internoj reviziji
  • Karakteristike dobrog internog revizora
 2. Međunarodni standardi interne revizije
 3. Etički kodeks
 4. Povelja interne revizije
 5. Planiranje i izrada planova interne revizije
 6. Sprovođenje interne revizije
 7. Izveštaji interne revizije
 8. Praćenje preporuka revizorskog izveštaja
 9. Interna revizija i indikatori pronevere
 10. Godišnji izveštaj o obavljenim revizijama i aktivnostima interne revizije. Rukovodilac korisnika javnih sredstava je obavezan da dostavi ovaj izveštaj Centralnoj jedinici za harmonizaciju Ministarstva finansija RS, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Završna faza seminara:


Rezime seminara, pitanja i odgovori

Vežbe

Dodeljivanje sertifikata o odslušanom seminaru

Komentari učesnika sa održanih seminara

"Predavanje je bilo vrlo kvalitetno i profesionalno. Na seminaru iz interne revizije mi se naročito dopao način izlaganja predavača". Jelena Danilović, interni revizor, JKP "Gradska Čitoća Beograd".

Seminar iz interne revizije je veoma koristan obzirom da sam dobila odgovore na nedoumici koje sam imala. Sve pohvale za održani seminar. Lela Škorić, interni revizor JKP "Suboticagas" Subotica

"Na seminaru iz interne revizije mi se naročito dopala otvorenost, stručnost predavača i sposobnost da nam prenese znanje". Milena Filipović, interni revizor, JKP "Gradska Čistoća Beograd".

"Izuzetno kvalitetno iskorišćeno vreme na seminaru iz interne revizije. Predavanje je veoma dobro prilagođeno problematici i potrebama polaznika seminara". Nenad Petrović, stručni saradnik za ekonomske poslove zaposlen u JP "Urbanizam" Novi Sad

"Seminar iz interne revizije je ispunio moje potrebe i očekivanja. Veoma sam zadovoljna posvećenosti predvača i edukacijom. Na seminaru mi se naročito dopala stručnost predavača, detaljna i vrlo jasna objašnjenja predavača". Milijana Dragojević, interni revizor JKP "Graditelj" Srbobran

Predavanje traje jedan dan od 10:00 do 14:30

Cena Seminara je 9.900 rsd. Cena uključuje: predavanje, materijal u štampanom i elektronskom obliku, osveženje i zakusku tokom obuka i izdavanje sertifikata o odslušanoj radionici.

Popusti:
- za drugog, trećeg i četvrtog učesnika iz iste organizacije 10% popusta
- svaki peti učesnik iz iste ogranizacije besplatno

Postoji mogućnost da se seminar/radionica održi u Vašem gradu ili u Vašoj organizaciji ukoliko ima više zainteresovanih (pet i više učesnika).

Pored seminara, organizujemo i radionicu Sprovođenje interne revizije kod korisnika javnih sredstava

Prijavljivanje i sve detaljne informacije možete dobiti slanjem e-maila na baycom@sbb.rs ili pozivom na naše brojeve telefona 011/3373-794 i 3373-812 u Makedonskoj 21, Beograd.

 

Home | O nama | Vesti | 8 razloga | Škola računara | Škola stranih jezika | Škola poslovanja | Škola zanimljive nauke | Seminari i Radionice | Priprema studenata | Ostale delatnosti | On-line prijava | Promotivni programi | Mapa sajta

B.A.Y.com - Makedonska 21, 011/3373-794, 3373-812
baycom@yubc.net
HOME PAGE