Škola računara - Kurs(obuka) Pivot tabele - B.A.Y.com, Beograd
Makedonska 21/IV
011 / 3373 - 794
011 / 3373 - 812
baycom@yubc.net
Istorijat, reference, uslovi i pogodnosti
Škola računara
Škola stranih jezika
Škola poslovanja
Škola zanimljive nauke
Priprema studenata za ispite na fakultetima ekonomskog smera
Izrada poslovnih programa, web prezentacija, servisiranje računara, knjigovodstvene usluge
Prijavite se on-line na bilo koji naš kurs i ostvarite popust!


 

Home > Škola računara > Pivot tabele

Pivot tabele
Najbolji Excel alat za analizu podataka i pravljenje izveštaja

Pivot tabele prestavljaju definitivno jednu od najmoćnijih opcija u Excel-u. Pivot tabele omogućavaju brz i jednostavan način za analizu podataka i dobijanje totala iz velikih tabela. Pivot tabela ne narušava izgled i raspored izvorne tabele, već se pozicionira izdvojeno i njenu organizaciju i prikaz možemo brzo i lako menjati prevlačenjem ("drag and drop") podataka.

Imate veliku tabelu (bazu podataka) sa brojnim podacima (npr. evidencija isporuke robe sa lokacijom isporuke, datumom isporuke, šifrom, imenom kupca, novčanom vredonšću, itd.) i potrebno je napraviti analizu podataka i statističke izveštaje. Želite da znate koliki su ukupni prihodi za željeni vremenski period, zbirni prihodi po lokacijama, prosečni prihodi po kupcima i sl.

Excel-ov matematički aparat i brojni alati daju Vam mogućnost za pravljenje ovakvih izveštaja i bez Pivot tabela. Međutim, za pravljenje različitih izveštaja, moraćete svaki put da pravite tabele sa izveštjima od početka i upotrebljvate prilično složene operacije. To će od Vas zahtevati mnogo utrošenog vremena i odlično poznavanje Excel matematike

Za razliku od klasičnog načina, izrada izveštaja korišćenjem Pivot tabela ima sledeće prednosti

Ne morate unositi nikakve formule
Nema kopiranja podataka iz drugih tabela
Pivot tabela se formira lako i brzo jednostavnim prevlačenjem podataka
Izgled Pivot tabele i promena vrste izveštaja se vrši za svega nekoliko sekundi jednostavnom promenom rasporeda kolona u Pivot šablonu

Zahvaljujući navedenim osobinama, Pivot tabele su u prethodnih nekoliko godina postale neizostavni alat za kreiranje Excel izveštaja. Skoro da ne postoji oblast poslovanja ili nauke gde Pivot tabele nemaju centralno mesto za raznovrsne analize podataka. Između ostalih, Pivot tabele se primenjuju u sledećim sektorima:

Administracija
Finansije
Prodaja, nabavka, vođenje magacina
Marketing
Računovodstvo
Statistika
Analitika i upravljanje rizicima
... uvek kada imate velike izvorne tabele i želite brz, lak i efikasan način za analizu i pravljenje izveštaja

Zato je škola B.A.Y.com odlučila da Vam ponudi poseban kurs koji detaljno pokriva samo oblast Pivot tabela. Značajan deo ove oblasti je već izučavan u kursevima Excel - napredni kurs i Excel - ekspert kurs, ali sada imate sve objedinjeno na jednom mestu i prošireno do krajnjih limita Pivot mogućnosti. Možemo sa sigurnošću tvrditi da ćete posle pohađanja ove obuke postati eksperti za Pivot tabele.

Značajno softversko pojačanje mogućnosti Pivot tabela se pojavilo od verzije Excel 2010. Radi se o posebnom besplatnom dodatku - Power Pivot.

Nastava kursa Pivot tabele se odvija po sledećem programu:

 1. Čemu služe Pivot tabele?
 2. Vrste izvornih tabela za pravljnje Pivot izveštaja
 3. Kreiranje "žive" izvorne tabele
 4. Formiranje Pivot tabele
 5. Stilovi Pivot tabele i formatiranje podataka
 6. Grupisanje podataka
 7. Filtriranje i sortiranje u Pivot tabeli
 8. Uslovno formatiranje u Pivot tabeli
 9. Calculated Field i Calculated Item
 10. Funkcija GETPIVOTDATA
 11. Subtotals i Grand Total
 12. Pivot grafikoni

Pogledajte promotivni video za kurs Pivot tabele

Sve detaljne informacije možete dobiti pozivom na naše brojeve telefona 011/3373-794 i 3373-812 u Makedonskoj 21, Beograd ili popuniti Online prijavu na našem sajtu.

 

Home | O nama | Vesti | 8 razloga | Škola računara | Škola stranih jezika | Škola poslovanja | Škola zanimljive nauke | Seminari i Radionice | Priprema studenata | Ostale delatnosti | On-line prijava | Promotivni programi | Mapa sajta

B.A.Y.com - Makedonska 21, 011/3373-794, 3373-812
baycom@yubc.net


ZAKAZANI KURSEVI

Kurs: SQL Online
Datum početka: 26.05.2020.
Dani: uto, čet
Termin: 17:30 - 19:45
Fond časova: 24
Slobodnih mesta: 5HOME PAGE