Home > Škola računara > Poslovni kurs (Windows, Word, Excel, Internet)

Poslovni kurs (Windows, Word, Excel, Internet)

Poslovni kurs se održava u okviru škole računara i predstavlja nastavni paket koji se sastoji od 4 oblasti:

Ovaj nastavni paket i predviđeni program nastave Vam omogućavaju da stručno koristite najznačajnije računarske programe, kako na radnom mestu, tako i privatno.Za uspešno savladavanje obuke nije neophodno nikakvo predznanje ili iskustvo u radu na računaru. Kurs je namenjen kako početnicima, tako i svima onima koji vec koriste računar i žele da postignu profesionalni kvalitet. Nastava nije podeljena na osnovni i viši nivo, već je program nastave tako koncipiran da možete kompletno ovladati najznačajnijim programima MS Office paketa kroz ovakav kurs. Za maksimalni uspeh u učenju preporučujemo kompletan paket (sve 4 oblasti), ali se možete i opredeliti za pohađanje pojedinih oblasti. Stručni materijal polaznici dobijaju za sve 4 oblasti. Predviđena je dinamika nastave (3 puta nedeljno) koja u praksi pokazuje najbolji napredak polaznika. Naravno, postoji mogućnost promene dinamike u dogovoru sa polaznicima. Svi polaznici koji uspešno završe obuku dobijaju sertifikat škole koji je priznat od strane Nacionalne službe za zapošljavanje. Cena stručnog materijala i sertifikata je uračunata u cenu kursa.

Za one polaznike koji žele da dodatno prošire svoje znanje učenjem nastavnih tema koje nisu predviđene standardnim programom nastave, organizuju se posebni dodatni časovi koji mogu biti u okviru grupe ili individualno. U daljem tekstu možete procitati više detalja o pojedinim oblastima kursa.

 • Kompjuterski sistemi i Windows

Operativni sistem Windows je osnovni sistemski program i njegovo poznavanje je neophodno za uspešno korišćenje računara. U ovom delu obuke se nalaze najznačajnije lekcije na kursu i njihovo uspešno savladavanje će Vam omogućiti da lakše naučite naredne oblasti. Ako posmatramo kompletnu obuku kao sticanje kompjuterske pismenosti, onda ovaj deo možemo predstaviti kao učenje azbuke. Nastava se odvija po sledećim nastavnim jedinicama:

 1. Hardver i softver
 2. Upoznavanje sa organizacijom i funkcionisanjem operativnog sistema Windows
 3. Rad sa tastaturom i mišem
 4. Komande SAVE i SAVE AS
 5. Kreiranje elektronske fascikle (foldera)
 6. Operacije CUT i COPY
 7. Shortcut (prečica)
 8. Promena imena fajla i foldera - RENAME
 9. Operacija SEND TO
 10. Operacija DELETE i rad sa korpom (RECYCLE BIN)
 11. VIšestruka selekcija ikonica
 12. Operacija SEARCH

vrh strane

 • Word - program za obradu teksta

Microsoft Word je najpoznatiji i najbolji program za obradu teksta. Posle učenja Windows-a, ovo je svakako prvi korisnički program koji je potrebno naučiti. Nezamisliva je kvalitetna upotreba računara, posebno u poslovne svrhe, bez dobrog poznavanja ovog programa.

Za dobar tekstualni dokument, nije dovoljno da znate samo da ga otkucate. Potrebno je i podesiti njegov izgled tako da Vaš dokument predstavlja delo profesionalca. Program daje veliki broj mogućnosti za podešavanje prikaza i upotrebu različitih objekata. Naučite da podesite izgled pasusa, ubacivanje zaglavlja i podnožja u dokument, ubacivanje lista za nabrajanje, slika, tabela i još mnogo toga. Nastava se odvija po sledećim nastavnim jedinicama:

 1. Podešavanje programa (toolbars, merne jedinice, ...)
 2. Podešavanje papira (PAGE SETUP)
 3. Kucanje i formatiranje teksta
 4. Otvaranje postojećeg i kreiranje novog dokumenta
 5. Kopiranje formata (FORMAT PAINTER)
 6. Formatiranje paragrafa
 7. Operacije CUT i COPY u Wordu
 8. HEADER i FOOTER
 9. Nabrajanje (BULLETS AND NUMBERING)
 10. Operacija UNDO
 11. Unos slika, ukrasnog teksta (WORDART) i simbola u dokument
 12. DROP CAP
 13. Upotreba tastera TAB
 14. Tabele
 15. Štampanje

vrh strane

Za polaznike koji završe ovaj kurs ili one koji vec imaju znanje iz navedenih nastavnih jedinica preporučujemo Word - Napredni kurs .

 • Excel - program za tabelarne proračune

Microsoft Excel je program bez koga se ne može zamisliti poslovna upotreba računara. Ne postoji bolji program za tabelarne proračune. Može se uspešno koristiti u svim privrednim subjektima, od onih najmanjih pa sve do velikih sistema.

Napravite tabelu za proračun zarada zaposlenih, lager listu artikala, tabelu za praćenje magacina, izračunajte prosečne vrednosti, minimalne ili maksimalne i sve to podkrepite lepim grafikonom. Za doslovno svaki prikaz u tabelama i bilo koju vrstu proračuna, koristite ovaj sjajan program. Kada naučite da kvalitetno radite u Excel-u, pravićete tabele brzo, izračunavati tačno i lako, a uz to će sve imati odličan vizuelni prikaz. Napominjemo da za uspešno savladavanje ovog programa nije potrebno da ste talentovani matematičar, već je sasvim dovoljno malo logičkog razmišljanja. Nastava se odvija po sledećim nastavnim jedinicama:

 1. Podešavanje programa i papira
 2. Operacije sa radnim listovima
 3. Selektovanje kolona, redova i ćelija
 4. Unos podataka u ćelije
 5. Neprecizno i precizno podešavanje širine kolona i visine redova
 6. Kompletno formatiranje ćelija (FORMAT CELLS)
 7. CUT i COPY u Excelu
 8. Kopiranje formata (FORMAT PAINTER)
 9. Kreiranje tabele
 10. Formule
 11. Funkcije (SUM, AVERAGE, MAX, MIN, IF)
 12. Apsolutne i relativne adrese
 13. Rad sa procentima
 14. Povezivanje radnih listova
 15. Sortiranje
 16. Grafikoni
 17. Štampanje

Pogledajte kako se prave grafikoni u Excel-u

Za polaznike koji završe ovaj kurs ili one koji vec imaju znanje iz navedenih nastavnih jedinica preporučujemo Excel - Napredni kurs .

vrh strane

 • Internet - pretraživanje internet sadržaja i elektronska pošta

Internet je tekovina savremene civilizacije i nezaobilazni element poslovne i privatne komunikacije. U istoriji civilizacije nikada nije postojala veća biblioteka informacija koje izuzetnom brzinom stižu do svakog korisnika Interneta. Pridružite se milionskoj populaciji onih koji koriste Internet i videćete kako granice između nacija nestaju i sve željene informacije postaju lako dostupne. Bez obzira gde se trenutno nalazite, ako imate računar priključen na Internet, svet postaje Vaš.

Naučite na ovom kursu kako da pronađete željenu informaciju, saznate više o nekom gradu ili zemlji, ili pročitate o Vašim ljubimcima iz sveta sporta, filma ili muzike. Naučite, takođe, kako da tražene informacije sačuvate na Vašem računaru. Šta je to elektronska pošta (e-mail) i kako se koristi u poslovne i privatne svrhe predstavlja najvažniji deo kursa Interneta i naši predavači će Vas detaljno podučiti o ovom savremenom načinu komunikacije. Nastava se odvija po sledećim nastavnim jedinicama:

 1. Princip funkcionisanja Interneta
 2. Programi za pretraživanje Interneta (Internet Explorer, Firefox, Chrome)
 3. Struktura Internet adrese (URL)
 4. Korišcenje pretraživača (GOOGLE)
 5. History
 6. Favorites
 7. Podešavanje Internet opcija
 8. Čuvanje teksta, slika i kompletnih stranica
 9. Download
 10. Princip funkcionisanja elektronske pošte
 11. Program Outlook Express
 12. Registracija na GMAIL
 13. Čitanje, pisanje i slanje elektronske pošte
 14. Attachments
 15. Reply i Forward

vrh strane

Cene i fond časova za grupnu i pojedinačnu nastavu pročitajte na stranici Škola računara.

SLIČNE OBUKE

Zakazani kursevi

Kurs: Excel Makroi
Datum početka: 14.06.2021.
Dani: pon, čet
Termin: 19:30 - 21:45
Fond časova: 18
Slobodnih mesta: 4

Kurs: Power BI
Datum početka: 15.05.2021.
Dani: uto, sub
Termin: uto 19:30 - 21:45, sub 10:00 - 12:15
Fond časova: 18
Slobodnih mesta: 4