Škola računara - Access - Napredni kurs - B.A.Y.com, Beograd
Makedonska 21/IV
011 / 3373 - 794
011 / 3373 - 812
baycom@yubc.net
Istorijat, reference, uslovi i pogodnosti
Škola računara
Škola stranih jezika
Škola poslovanja
Škola zanimljive nauke
Priprema studenata za ispite na fakultetima ekonomskog smera
Izrada poslovnih programa, web prezentacija, servisiranje računara, knjigovodstvene usluge
Prijavite se on-line na bilo koji naš kurs i ostvarite popust!


 

Home > Škola računara > Access - Napredni kurs

Access - Napredni kurs
Nauči napredne upite, SQL, makroe. Za bolju i efikasniju bazu podataka!

Tabele (Tables), Obrasci (Forms), Upiti (Queries) i Izveštaji (Reports). To su osnovni objekti baze podataka koje smo učili na prethodnom kursu Access-a. Svaki od ovih objekata ima posebnu i nezamenljivu ulogu u funkcionisanju baze. Njihovim povezivanjem dobijamo osnovnu strukturu baze podataka.

Kako da proširimo mogućnosti baze i učinimo je bržom i efikasnijom?

Kako objediniti mogućnosti Access-a i Excel-a i stvoriti sistem koji koristi najbolje od oba programa?

Na ova pitanja će Vam odgovor dati napredni kurs Access-a zato što:

Prvo: Unapredićemo kvalitet tabela i time obezbediti da podaci budu tačniji i bolje formatirani. Naučićemo više o uvozu i izvozu podataka.

Drugo: Access matematika je jednako moćna kao Excel-ova . Naučićemo veliki broj Access matematičko - logičkih funkcija i tako drastično povećati spektar operacija u okviru upita. Naučićemo i napredne vrste upita koji vrše specifične operacije kao što su: stvaranje tabela, brisanje, izmenu, dopunu podataka ...

Treće: Savladaćemo programski jezik koji koriste baze podataka - SQL. Koristite ga u Access-u, ali ga možete koristiti i kod svih drugih baza podataka. Poznavanje SQL-a traži sve veći broj poslodavaca i taj trend će još više rasti u budućnosti. Svako preduzeće koristi neku bazu podataka za vođenje i kontrolu poslovanja.  Bez obzira da li koristite offline (desktop) ili online (Internet) bazu, sve one imaju nešto zajedničko - Structured Query Language (SQL). Steknite znanje koje je dragoceno za rad u svakoj firmi!

Četvrto: Naučićemo da kreiramo makroe - objekte koji automatizuju i ubrzavaju rad baze. Povežite više procesa i izvršite ih jednim klikom! Makroi Vašoj bazi omogućavaju osobine i funkcionalnost koja će Vas zadiviti.

Peto: Access i Excel su srodni programi. Imaju sličnosti, ali i razlika. Access je bolji za unos, razmenu i obradu podataka, dok je Excel nezamenjljiv za kreiranje najrazličitijih izveštaja i analiza. Zbog toga su ovi programi idealni za integraciju. Naučimo kako da ih povežemo na najbolji način.

Pogledajte video lekciju koja objedinjuje upite, forme, SQL kod i makroe

Nadamo se da će Vas navedeni razlozi motivisati da nam se pridružite na naprednom kursu Access-a. Sve detaljne informacije možete dobiti pozivom na naše brojeve telefona 011/3373-794 i 3373-812 u Makedonskoj 21, Beograd.

Nastava se odvija po sledećem programu:

 1. Napredno formatiranje podataka i validacija
 2. Kompozitni primarni ključ
 3. Uvoz i izvoz podataka
 4. Kreiranje veza izmedju upita
 5. Sumarne funkcije Expression i Where
 6. Akcioni upiti
  • Make Table Query
  • Delete Query
  • Append Query
  • Update Query
  • CrossTab Query
 7. Pronalazenje i uklanjanje duplikata podataka
 8. Formule i funkcije
 9. Upotreba SQL-a u Access-u
 10. SubQueries
 11. Napredni obrasci
 12. Izveštaji u različitim formatima
 13. Primena SQL-a kod obrazaca i izveštaja
 14. Makroi u Access bazi
 15. Integracija Access-a i Excel-a

Za uspešno savladavanje nastavnih tema je potrebno predznanje koje pokriva kurs Access. Napominjemo da ćemo na prvom terminu naprednog kursa Access-a obnoviti i utvrditi ključne oblasti kreiranja osnovnih baza podataka.

 

Home | O nama | Vesti | 8 razloga | Škola računara | Škola stranih jezika | Škola poslovanja | Škola zanimljive nauke | Seminari i Radionice | Priprema studenata | Ostale delatnosti | On-line prijava | Promotivni programi | Mapa sajta

B.A.Y.com - Makedonska 21, 011/3373-794, 3373-812
baycom@yubc.net


ZAKAZANI KURSEVI

Kurs: Power Pivot
Datum početka: 20.03.2020.
Dani: uto, pet
Termin: 18:00 - 20:15
Fond časova: 6
Slobodnih mesta: 5

Kurs: Excel Ekspert
Datum početka: 23.03.2020.
Dani: pon, čet
Termin: 19:30 - 21:45
Fond časova: 15
Slobodnih mesta: 2HOME PAGE