Home > Škola računara > PC Serviser 2

PC Serviser 2

Kurs predstavlja prirodni nastavak kursa PC Serviser. Ovde se izučavaju napredne oblasti koje se u najvećoj meri odnose na računarske mreže. Da bi polaznik maksimalno uspešno savladao ovu obuku, potrebno je da poseduje predznanje koje je pokriveno programom nastave kursa PC Serviser.
Napominjemo da program nastave po kome se u našoj školi obučavaju nezaposlena lica u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, predstavlja objedinjeni program nastave PC Serviser i PC Serviser 2.

Nastava obuhvata sledeće oblasti:

  1. Instalacija i održavanje periferijskih uređaja (koncepcija, povezivanje sa centralnom jedinicom, instalacija pratećeg softvera, konfigurisanje uredjaja prema potrebama korisnika)
  2. Prenosivi računari (koncepti, komponente)
  3. Računarske mreže (montaža/instalacija mrežne kartice, koncepti komunikacijske mreže, mrežni kablovi i konektori, umrežavanje, deljeni resursi, konfigurisanja, korisnički nalozi i prava pristupa, ...)
  4. Domen i Aktivni direktorijum (koncept, podešavanje Domena, kreiranje grupnih polisa, prijavljivaje korisničkih računara na domen, konfigurisanja i podešavanja servera, ...

Svi polaznici koji su u našoj školi završili kurs PC serviser, ostvaruju 20% popusta na cenu.

Cene i fond časova za grupnu i pojedinačnu nastavu pročitajte na stranici Škola računara.

SLIČNE OBUKE

Zakazani kursevi

Kurs: SQL
Datum početka: 02.10.2020.
Dani: pon, pet
Termin: 18:00 - 20:15
Fond časova: 24
Slobodnih mesta: 5

Kurs: Excel Napredni
Datum početka: 24.09.2020.
Dani: uto, čet
Termin: 9:30 - 11:45
Fond časova: 18
Slobodnih mesta: 0