Škola poslovanja - Napredni kurs knjigovodstva - B.A.Y.com, Beograd

I MNOGO TOGA JOŠ ...

Makedonska 21/IV, Beograd
011 / 3373 - 794
011 / 3373 - 812
baycom@yubc.net
Istorijat, reference, uslovi i pogodnosti
Škola računara
Škola stranih jezika
Škola poslovanja
Škola zanimljive nauke
Priprema studenata za ispite na fakultetima ekonomskog smera
Izrada poslovnih programa, web prezentacija, servisiranje računara, knjigovodstvene usluge
Prijavite se on-line na bilo koji naš kurs i ostvarite popust!


 

Home > Škola poslovanja > Knjigovodstvo 2

Knjigovodstvo 2

Veliki uspeh i popularnost našeg kursa za knjigovodstvo, kao i želja naših polaznika da prošire praktična znanja iz ove oblasti, motivisale su nas da pripremimo kurs koji predstavlja prirodni nastavak.

Neophodno je istaći da je ovo napredni kurs, što znači da ga mogu uspešno pratiti i savladati oni koji poseduju znanja koje pokriva program kursa Knjigovodstvo 1.

Pohađanje ovog kursa se preporučuje onima koji žele da upotpune svoja znanja iz knjigovodstva u svrhu pokretanja samostalne delatnosti ili sticanja bolje plaćenog radnog mesta.

Nastava se izvodi po sledećem programu:

 1. Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije i knjiženje uvoza.
 2. Bolovanje do 30 dana, bolovanje preko 30 dana i porodiljsko bolovanje.( uz odgovarajuće obračune, obrasce NZ-1, OZ-9, OZ-10, OZ-11 i odgovarajuća knjiženja)
 3. Autorski honorari ( obračun i knjiženja, uz prateće obrasce )
 4. Zakup nepokretnosti (obračun i knjiženja, uz prateći obrazac )
 5. Ugovor o delu (obračun i knjiženja, uz prateći obrazac )
 6. FIFO metod i metod prosečne cene - obračun izlaza zaliha, KEPU knjiga
 7. Sopstvena potrošnja, kalo, rastur, kvar i lom
 8. Kompenzacija, cesija, asignacija ( izjave, ugovori, popunjavanje odgovarajućih naloga i odgovarajuća knjiženja )
 9. Devizni račun ( analiza priliva i odliva sredstava, devizni izvodi i odgovarajuća knjiženja )
 10. Službeni put u zemlji ( obračun službenog puta i prateća knjiženja )
 11. Službeni put u inostranstvo ( upućivanje na službeni put u inostranstvo, troškovi koji se nadoknađuju na službenom putu, devizne dnevnice i odgovarajuća knjiženja )
 12. Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenih doprinosa ( M-4 obrazac )
 13. Pojedinačna poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda ( PPP obrazac)
 14. Osnove zakona o PDV

U okviru predviđenog fonda časova, polaznici imaju i obuku za originalni B.A.Y.com računarski program za robno knjigovodstvo (evidencija artikala i dobavljača, kalkulacije, nivelacije i KEPU knjiga). Po završetku obuke svi polaznici dobijaju ovaj program kao poklon škole i podsticaj za profesionalni rad.

Obuka se organizuje u okviru škole poslovanja.

Cena obuke (bez uračunatih popusta)

GRUPNA NASTAVA
POJEDINAČNA NASTAVA
fond časova
33
fond časova
22
cena
21000
cena
37800
    cena jednog časa
1900
Home | O nama | Vesti | 8 razloga | Škola računara | Škola stranih jezika | Škola poslovanja | Škola zanimljive nauke | Seminari i Radionice | Priprema studenata | Ostale delatnosti | On-line prijava | Promotivni programi | Mapa sajta

B.A.Y.com - Makedonska 21, Beograd, 011/3373-794, 3373-812
baycom@yubc.net


ZAKAZANI KURSEVI

Kurs: Power Pivot
Datum početka: 20.03.2020.
Dani: uto, pet
Termin: 18:00 - 20:15
Fond časova: 6
Slobodnih mesta: 5

Kurs: Excel Ekspert
Datum početka: 23.03.2020.
Dani: pon, čet
Termin: 19:30 - 21:45
Fond časova: 15
Slobodnih mesta: 2HOME PAGE