Home > Seminari i radionice > Seminar Korporativno upravljanje u Javnim preduzećima

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE U JAVNIM PREDUZEĆIMA - SEMINAR

Termini nastave po dogovoru!

Online seminar je zakazan za 08.08.2024. sa početkom u 15:30.

Korporativno upravljanje podrazumeva skup pravila po kojima funkcioniše unutrašnja organizacija javnog preduzeća, izbor direktora i članova organa upravljanja, nadzor osnivača kao vlasnika, sistem planiranja, izveštavanja i merenje postignutih rezultata javnih preduzeća u cilju transparentnosti njihovog rada.

Zakon o javnim preduzećima ("Sl. Glasnik RS," br. 15/2016 i 88/2019) predviđa obavezu za direktore i članove Nadzornog odbora da poznaju oblast korporativnog upravljanja.

Nedostatak efikasnog korporativnog upravljanja je jedan od glavnih razloga koji dovodi do neuspeha u poslovanju javnih preduzeća a time i smanjenja poverenja različitih nosilaca interesa u njihov rad i poslovanje.

Istraživanja koja su se bavila analizom povezanosti korporativnog upravljanja i efikasnosti poslovanja, su pokazala da javna preduzeća koja imaju i primenjuju standarde korporativnog upravljanja ostvaruju bolje rezultate od preduzeća koja to ne čine.

PROGRAM SEMINARA (15:30 - 18h Online)

 1. Definicija korporativnog upravljanja
 2. Pravni okvir korporativnog upravljanja u Republici Srbiji
 3. Zašto je neophodno korporativno upravljanje u javnim preduzećima?
 4. Iskustva drugih zemalja
 5. Primena korporativnog upravljanja u Republici Srbiji
 6. Osnovni principi korporativnog upravljanja u javnom sektoru
 7. Ključne oblasti poboljšanja korporativnog upravljanja
 8. Struktura i model korporativnog upravljanja
 9. Izbor nadzornog odbora i direktora i pitanje njihove profesionalizacije
 10. Odnos prema osnivaču
 11. Strategija dugoročnog i srednjoročnog razvoja
 12. Program poslovanja i praćenje realizacije programa poslovanja
 13. Organizacija rada i sistematizacija poslova
 14. Poslovni procesi i mapa procesa
 15. Definisanje ciljeva, vizije i misije
 16. SWOT analiza
 17. Upravljanje rizicima
 18. Mehanizmi interne i eksterne kontrole
 19. Korporativno izveštavanje
 20. Merenje performansi
 21. Mogući pravci razvoja korporativnog upravljanja u javnim preduzećima

CILJ ODRŽAVANJA SEMINARA:

Upoznavanje učesnika seminara sa principima i okvirom korporativnog upravljanja u javnim preduzećima i sagledavanje značaja korporativnog upravljanja za uspešno poslovanje javnih preduzeća.

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

- Direktorima JP
- Izvršnim direktorima JP
- Članovima Nadzornog odbora JP
- Internim revizorima
- Ostalim zaposlenima u javnom sektoru

Po završetku ovog treninga, polaznici će biti osposobljeni da:

 • se upoznaju sa specifičnostima upravljanja u javnom sektoru;
 • sagledaju značaj korporativnog upravljanja za uspešno poslovanje;
 • se upoznaju sa osnovnim principima i dobrom praksom koprorativnog upravljanja;
 • sagledaju prednosti i mogućnosti za unapredjenje nivoa korporativnog upravljanja u svojim organizacijama

Termini nastave se zakazuju po dogovoru sa učesnicima!

Predavač: Zoran Vukolić, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru.

Cena Seminara je 16.900 + PDV (20%) rsd.

Efikasno korporativno upravljanje u javnim preduzećima se zasniva između ostalog i na uspostavljanju adekvatnog sistema finansijskog upravljanja i kontrola i upravljanja rizicima. Zato je potrebno detaljnije poznavanje ovih oblasti.

Prijavljivanje i sve detaljne informacije možete dobiti slanjem e-maila na baycom@sbb.rs ili pozivom na naše brojeve telefona 011/3373-794 i 3373-812 u Makedonskoj 21, Beograd.

SLIČNI SEMINARI I RADIONICE

Utisci učesnika

"Seminar iz korporativnog upravljanja je ispunio moje potrebe i očekivanja. Na seminaru mi se dopao neposredni kontakt i diskusija, dosta informacija, sve je bilo u najboljem redu."
Saša Petković, pomoćnik direktora za nemedicinu Opšta bolnica Subotica

"Seminar je detaljno pripremljen, sa unapred dostavljenom literaturom i prezentacijom, gde smo mogli da se pripremimo i da na nejasnoće obratimo pažnju i postavimo pitanje u bilo kom trenutku seminara. Takođe predavač ima zavidno iskustvo u više oblasti i konkretnih primera za sve situacije u korporativnom upravljanju. Zainteresovan sam za radionice iz finansijskog upravljanja i kontrole i upravljanja rizicima."
Nikola Milošević, rukovodilac sektora za upravljanje "EPS Distribucija" Ogranak distribicije Subotica

"Seminar iz korporativnog upravljanja u javnim preduzećima je na jedan praktičan i stručan način predstavio predavač."
Nataša Marković, interni revizor Sava centar Beograd

UTISCI UČESNIKA SA ODRŽANIH PREDAVANJA

PODACI O PREDAVAČU