Home > Škola računara > SQL Napredni

SQL Napredni

Budućnost pripada profesionalcima sa širim znanjima od osnovne struke, posebno iz IT tehnologija.

Rad sa SQL bazama i kreiranje upita je već nekoliko godina veoma tražena poslovna veština na našem tržištu rada. To posebno važi za bolje plaćene pozicije u oblasti finansija, analitike poslovanja, rizika, statistike i planiranja. Pravi je trenutak da napravite iskorak napred i podignete Vaše znanje SQL-a na viši nivo.

Na prvom delu SQL obuke naučili smo da kreiramo tabele i poglede (Views). Napravili smo relacionu bazu podataka i uneli podatke. Naučili smo kako se prave izveštaji (SELECT upiti). Naučili smo veliki broj tekstualnih, matematičkih, statističkih i datumskih funkcija. Pravili smo izveštaje povezivanjem dva ili tri izvora podataka.

Gde je prostor za napredak?

Kod složenijih zadataka potrebno je poznavanje naprednijih funkcija (CASE, IF). Takođe, SubQuery smo na prvom nivou radili samo u osnovnom obliku, a njegovu pravu moć ćemo sada otkriti. Unapredićemo povezivanje izvora podataka, rad sa pogledima, rad sa primarnim i stranim ključevima. Tu su i izuzetno zanimljive i korisne lekcije za upravljanje korisnicima iz pozicije administratora i upotreba posebnog dodatka MYSQLForExcel za potpunu integraciju SQL baze i najvažnijeg programa poslovne informatike - MS Excel-a.

Za uspešno savladavanje gradiva iz oblasti SQL Napredni potrebno je predznanje sa standardne SQL obuke

Pogledajte primer jedne od nastavnih tema sa obuke SQL Napredni:

Obuka ima sledeće nastavne jedinice:

 1. Self Join
 2. Kompozitni primarni ključ
 3. Napredne SQL funkcije
 4. Kreiranje i popunjavanje tabela iz drugog izvora podataka
 5. Upravljanje korisnicima
 6. Napredni View
 7. SubQuery napredni
 8. Subtotal izveštaji
 9. Unija, presek i razlika
 10. Konsolidacija SQL tipova podataka
 11. Upotreba alata MySQLForExcel

Pozivamo Vas da nam se pridružite na kursu SQL Napredni škole BAYcom. Sve detaljne informacije možete dobiti pozivom na naše brojeve telefona 011/3373-794 i 3373-812 u Makedonskoj 21, Beograd.

Cene i fond časova za grupnu i pojedinačnu nastavu pročitajte na stranici Škola računara.

SLIČNE OBUKE

Zakazani kursevi

Kurs: Power BI Napredni
Datum početka: 20.05.2023.
Dani: uto, sub
Termin: uto 19:00 - 21:15, sub 12:00 - 14:15
Fond časova: 18
Slobodnih mesta: 6