Home > Škola računara > Power Pivot

Power Pivot

Pivot na mlazni pogon!

Pivot tabele su bez ikakve sumnje jedna od najkorisnijih i najkorišćenijih komponenti Excel-a. Skoro da ne postoji kompanija, banka, srednje ili malo preduzeće u kome se za formiranje izveštaja ne koriste Pivot tabele. Upotreba Pivot tabela postaje sve šira i istovremeno zahtevi za formiranje sve kompleksnijh izveštaja postaju sve veći. Standardne Pivot tabele imaju neka ograničenja koja postaju prepreka za izradu složenijih izveštaja. Tu na scenu stupa Power Pivot.

Šta je Power Pivot?

Power Pivot je najmoćnije unapređenje Excel mogućnosti u prethodnih pet godina. U pitanju je besplatan dodatak programu (Add - in) koji se prvi put pojavio u verziji Excel 2010 i mora se posebno instalirati. U odnosu na standardne Pivot tabele, Power Pivot ima sledeće prednosti:

 • Omogućava mnogo brži rad sa velikim izvornim tabelama (tabele sa više desetina ili stotina hiljada redova
 • Možemo formirati Pivot tabelu ako koristimo više tabela istovremeno kao izvore podataka. Klasičan Pivot kao izvor podataka može koristiti samo jednu tabelu
 • Omogućava povezivanje odgovarajućih kolona (polja) izvornih tabela i tako daje veliko proširenje mogućnosti za kombinacije u Pivot tabelam
 • Predstavlja neku vrstu karike koja nedostaje za povezivanje tabelarnog programa (Excel) i baza podataka (Access, SQL, Oracle, ...)

Kada se Power Pivot instalira, pojavljuje se kao poseban Tab u glavnom meniju. Ulaskom u Power Pivot okruženje, izgledaće Vam kao da se nalazite u posebnom programu unutar Excel-a. Na početku imate standardni tabelarni prikaz (Data View) koji možete promeniti u prikaz za povezivanje izvornih tabela (Diagram View). Naravno da u klasičnom Excel-u takav prikaz ne postoji već samo tabelarni. Takođe, Power Pivot poseduje izuzetan matematički aparat. Veliki broj funkcija od kojih mnoge postoje u Excel-u je dodatno obogaćen novim koje postoje samo u Power Pivot-u.

Kada ste u Power Pivot-u tabele uvezli, povezali i uradili potrebne proračune, vraćate se u Pivot tabelu i možete praviti izveštaje mnogo većih mogućnosti od standardnih.

Pogledajte primer povezivanja Excel i Access tabele i pravljenje Pivot izveštaja:

Nastava kursa Power Pivot se odvija po sledećem programu:

 1. Šta je Power Pivot?
 2. Instalacija Power Pivot-a
 3. Uvoz podataka u Data Model
 4. Povezivanje izvornih tabela (Diagram View)
 5. Matematika u Power Pivot-u
 6. DAX Funkcije SUMX, RELATED, CALCULATE, ALL i FILTER
 7. Povratak u Pivot tabelu i pravljenje izveštaja
 8. Time intelligence u Power Pivotu
 9. Izrada KPI (Key Performance Indicators) u Data Model-u i primena u Pivot izveštajima

Sve detaljne informacije možete dobiti pozivom na naše brojeve telefona 011/3373-794 i 3373-812 u Makedonskoj 21, Beograd ili popuniti Online prijavu na našem sajtu.

SLIČNE OBUKE

Zakazani kursevi

Kurs: Power BI Napredni
Datum početka: 20.05.2023.
Dani: uto, sub
Termin: uto 19:00 - 21:15, sub 12:00 - 14:15
Fond časova: 18
Slobodnih mesta: 6