Home > Škola računara > SQL

SQL

Nauči da kreiraš i upravljaš bazom podataka

"Daj čoveku ribu i nahranićeš ga za jedan dan, nauči ga da peca i nahranićes ga za ceo život" - Konfučije

Svi bi trebalo da nauče SQL!

Verovatno ova izjava deluje pretenciozno, ali učenje SQL-a može biti izuzetno važna odluka za Vašu karijeru. Možete se zaposliti na zahtevnijim i bolje plaćenim radnim mestima, nećete više zavisiti od drugih da Vam obezbede podatke, bićete u mogućnosti da dobijete bukvalno svaku informaciju iz baze podataka. Na primer:

 • Koji je prosečan prihod od kupaca u zadatom intervalu vremena?
 • Kolike su minimalne i maksimalne zarade zaposlenih po sektorima?
 • Koje su najpovoljnije nabavne cene materijala po svim dobavljačima?
 • Napraviti redovnu evidenciju dugovanja i potraživanja za fizička i pravna lica

I mnoga druga ...

Šta je SQL?

SQL (Structured Query Language) je programski jezik koji upravlja podacima i strukturama podataka u relacionim bazama podataka. Reč relacioni označava da su izvori podataka u bazi povezani. U globalu, SQL izvršava 4 osnovne operacije u bazi:

 • Kreiranje izvora podataka (Tabele i Pogledi) - Komanda CREATE
 • Čitanje podataka iz baze uz izvršenje brojnih proračuna i primenu jednostavnih i kompleksnih filtera - Komanda SELECT
 • Izmena podataka u bazi - Komanda UPDATE
 • Brisanje objekata baze i podataka u njima - Komande DROP i DELETE

Ova grupu komandi ima skraćeni naziv CRUD (Create - Read - Update - Delete). Postoji više vrsta SQL baza podataka: MS SQL, MySQL, Oracle, Sybase, PostgreSQL, ... Dobra vest je da su varijacije SQL-a veoma male i kada naučite da ga koristite na jednoj vrsti servera, veoma lako ćete sve naučeno primeniti i na nekoj drugoj.

Zašto da naučim SQL?

Zato što je u pitanju jedna od najtraženijih poslovnih veština iz IT oblasti. Ako radite u finansijama, marketingu, računovodstvu, statistici, planiranju, ljudskim resursima, bićete u situaciji da imate veće ili manje baze podataka sa kojima radite. Znanje SQL-a Vam omogućava da brzo i efikasno preuzmete i obradite podatke i kreirate izveštaj za poslodavca. Bukvalno, sami izvršavate kompletan poslovni zadatak za koji su inače potrebna bar dva radna mesta. Bolje plaćene pozicije u gore navedenim sektorima zahtevaju znanje SQL-a.

Zato što su SQL baze prisutne svuda na Internetu. Sve web aplikacije su povezane sa SQL bazama. Poznato je da se poslovanje sve više "seli" na svetsku mrežu pa je za rad sa web bazama nepohodno poznavanje SQL-a.

Zato što ćete moći brzo i lako da dobijete odgovor na svako pitanje iz baze podataka direktnim unosom SQL koda (bez posrednika). Bez znanja SQL-a ste u poziciji da morate da šaljete zahtev IT sektoru firme (ako postoji) da Vam obezbede podatke za pravljenje izveštaja. Koliko ćete čekati na te podatke, jer verovatno niste jedini koji šalje zahtev? Da li će kolege iz IT-a u potpunosti razumeti koji su Vam podaci potrebni? Ako pogreše, morate poslati novi zahtev i čekati da dođete na red, a nadređeni koji želi Vaš izveštaj ne želi da čeka. Verovatno Vam je ovakva situacija dobro poznata. Da parafraziramo staru kinesku poslovicu sa početka teksta:

Kad Vam IT sektor pošalje podatke, uspećete da napravite izveštaj tada. Kada naučite SQL, moći ćete da napravite izveštaj svaki put brzo i bez mogućih nesporazuma.

SQL spada u jednostavnije programske jezike. Nije potrebno da ste programerski obrazovani da bi ga naučili. Poželjno je elementarno poznavanje funkcionisanja baza podataka (Access ili neka druga), ali nije neophodno. Takođe, znanje Excel-a će Vam olakšati učenje.

Osim što je veoma potrebno, učenje SQL-a je zanimljivo. Primetićete već na početku da brzo napredujete i to će Vas motivisati da idete dalje. Pozivamo Vas da nam se pridružite na kursu SQL-a škole BAYcom. Sve detaljne informacije možete dobiti pozivom na naše brojeve telefona 011/3373-794 i 3373-812 u Makedonskoj 21, Beograd.

Za dalje usavršavanje znanja SQL-a preporučujemo našu obuku SQL Napredni.

Pogledajte jednu od lekcija sa obuke:

Nastava se odvija po sledećem programu:

 1. Instalacija SQL servera
 2. Kreiranje i pokretanje baze
 3. Izrada i uređenje tabela
 4. Primary key i Foreign key
 5. Unos, izmena i brisanje podataka
 6. Eksport baze u obliku SQL fajla
 7. SELECT upiti
 8. Primena Aliasa
 9. Logički operatori
 10. Sumarne funkcije i grupisanje podataka
 11. SQL funkcije
 12. Kreiranje objekta VIEW
 13. Komanda UNION
 14. Eksport u Excel
 15. Povezivanje izvora podataka - INNER JOIN i OUTER JOIN
 16. SubQuery

Cene i fond časova za grupnu i pojedinačnu nastavu pročitajte na stranici Škola računara.

SLIČNE OBUKE

Zakazani kursevi

Kurs: Power BI Napredni
Datum početka: 20.05.2023.
Dani: uto, sub
Termin: uto 19:00 - 21:15, sub 12:00 - 14:15
Fond časova: 18
Slobodnih mesta: 6