Home > Škola računara > Access - Napredni kurs

Access - Napredni kurs

Nauči napredne upite, SQL, makroe. Za bolju i efikasniju bazu podataka!

Tabele (Tables), Obrasci (Forms), Upiti (Queries) i Izveštaji (Reports). To su osnovni objekti baze podataka koje smo učili na prethodnom kursu Access-a. Svaki od ovih objekata ima posebnu i nezamenljivu ulogu u funkcionisanju baze. Njihovim povezivanjem dobijamo osnovnu strukturu baze podataka.

Kako da proširimo mogućnosti baze i učinimo je bržom i efikasnijom?

Kako objediniti mogućnosti Access-a i Excel-a i stvoriti sistem koji koristi najbolje od oba programa?

Na ova pitanja će Vam odgovor dati napredni kurs Access-a zato što:

Prvo: Unapredićemo kvalitet tabela i time obezbediti da podaci budu tačniji i bolje formatirani. Naučićemo više o uvozu i izvozu podataka.

Drugo: Access matematika je jednako moćna kao Excel-ova . Naučićemo veliki broj Access matematičko - logičkih funkcija i tako drastično povećati spektar operacija u okviru upita. Naučićemo i napredne vrste upita koji vrše specifične operacije kao što su: stvaranje tabela, brisanje, izmenu, dopunu podataka ...

Treće: Savladaćemo programski jezik koji koriste baze podataka - SQL. Koristite ga u Access-u, ali ga možete koristiti i kod svih drugih baza podataka. Poznavanje SQL-a traži sve veći broj poslodavaca i taj trend će još više rasti u budućnosti. Svako preduzeće koristi neku bazu podataka za vođenje i kontrolu poslovanja.  Bez obzira da li koristite offline (desktop) ili online (Internet) bazu, sve one imaju nešto zajedničko - Structured Query Language (SQL). Steknite znanje koje je dragoceno za rad u svakoj firmi!

Četvrto: Naučićemo da kreiramo makroe - objekte koji automatizuju i ubrzavaju rad baze. Povežite više procesa i izvršite ih jednim klikom! Makroi Vašoj bazi omogućavaju osobine i funkcionalnost koja će Vas zadiviti.

Peto: Access i Excel su srodni programi. Imaju sličnosti, ali i razlika. Access je bolji za unos, razmenu i obradu podataka, dok je Excel nezamenjljiv za kreiranje najrazličitijih izveštaja i analiza. Zbog toga su ovi programi idealni za integraciju. Naučimo kako da ih povežemo na najbolji način.

Pogledajte video lekciju koja objedinjuje upite, forme, SQL kod i makroe

Nadamo se da će Vas navedeni razlozi motivisati da nam se pridružite na naprednom kursu Access-a. Sve detaljne informacije možete dobiti pozivom na naše brojeve telefona 011/3373-794 i 3373-812 u Makedonskoj 21, Beograd.

Nastava se odvija po sledećem programu:

 1. Napredno formatiranje podataka i validacija
 2. Kompozitni primarni ključ
 3. Uvoz i izvoz podataka
 4. Kreiranje veza izmedju upita
 5. Sumarne funkcije Expression i Where
 6. Akcioni upiti
  - Make Table Query
  - Delete Query
  - Append Query
  - Update Query
  - CrossTab Query
 7. Pronalazenje i uklanjanje duplikata podataka
 8. Formule i funkcije
 9. Upotreba SQL-a u Access-u
 10. SubQueries
 11. Napredni obrasci
 12. Izveštaji u različitim formatima
 13. Primena SQL-a kod obrazaca i izveštaja
 14. Makroi u Access bazi
 15. Integracija Access-a i Excel-a

Za uspešno savladavanje nastavnih tema je potrebno predznanje koje pokriva kurs Access. Napominjemo da ćemo na prvom terminu naprednog kursa Access-a obnoviti i utvrditi ključne oblasti kreiranja osnovnih baza podataka.

Cene i fond časova za grupnu i pojedinačnu nastavu pročitajte na stranici Škola računara.

SLIČNE OBUKE

Zakazani kursevi

Kurs: Power BI Napredni
Datum početka: 20.05.2023.
Dani: uto, sub
Termin: uto 19:00 - 21:15, sub 12:00 - 14:15
Fond časova: 18
Slobodnih mesta: 6