Home > Škola računara > PC Serviser

PC Serviser

Naša škola je do sada postigla značajne uspehe u ovoj obuci u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. 100 lica je već završilo ovu obuku. Detaljnije o ovim obukama pročitajte na stranici o nama.

Program nastave je usmeren ka osposobljavanju i sticanju znanja koje je neophodno da bi se bavili servisiranjem i odžavanjem personalnih računara. Program je podeljen u nekoliko oblasti, kako bi se postepeno ovladalo problematikom kursa. Posebno ističemo da se uz sticanje stručnog znanja, polaznici dodatno obučavaju za profesionalnost u radu (odnos sa klijentima, pravni aspekti, ažurno i precizno vođenje dokumentacije, ...). Nastava obuhvata sledeće oblasti:

  1. Osnovna koncepcija personalnog računarskog sistema (Hardware i software
  2. Bezbednost i zaštita na radu
  3. Alat za servisiranje
  4. Montaža komponenti
  5. Instalacija i konfigurisanje sistema
  6. Dijagnostika i otklanjanje kvarova
  7. Preventivno odžavanje
  8. Komunikacija sa klijentima
  9. Dokumentovanje rada

Za polaznike koji završe ovaj kurs ili one koji vec imaju znanje iz navedenih nastavnih jedinica preporučujemo napredni kurs - PC Serviser 2

Cene i fond časova za grupnu i pojedinačnu nastavu pročitajte na stranici Škola računara.

SLIČNE OBUKE

Zakazani kursevi

Kurs: Power BI Napredni
Datum početka: 20.05.2023.
Dani: uto, sub
Termin: uto 19:00 - 21:15, sub 12:00 - 14:15
Fond časova: 18
Slobodnih mesta: 6