Home > Škola poslovanja > Knjigovodstvo 2

Knjigovodstvo 2

Veliki uspeh i popularnost našeg kursa za knjigovodstvo, kao i želja naših polaznika da prošire praktična znanja iz ove oblasti, motivisale su nas da pripremimo kurs koji predstavlja prirodni nastavak.

Neophodno je istaći da je ovo napredni kurs, što znači da ga mogu uspešno pratiti i savladati oni koji poseduju znanja koje pokriva program kursa Knjigovodstvo 1.

Pohađanje ovog kursa se preporučuje onima koji žele da upotpune svoja znanja iz knjigovodstva u svrhu pokretanja samostalne delatnosti ili sticanja bolje plaćenog radnog mesta.

Nastava se izvodi po sledećem programu:

 1. Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije i knjiženje uvoza
 2. Bolovanje do 30 dana, bolovanje preko 30 dana i porodiljsko bolovanje.( uz odgovarajuće obračune, obrasce NZ-1, OZ-9, OZ-10, OZ-11 i odgovarajuća knjiženja)
 3. Autorski honorari ( obračun i knjiženja, uz prateće obrasce )
 4. Zakup nepokretnosti (obračun i knjiženja, uz prateći obrazac
 5. Ugovor o delu (obračun i knjiženja, uz prateći obrazac
 6. FIFO metod i metod prosečne cene - obračun izlaza zaliha, KEPU knjiga
 7. Sopstvena potrošnja, kalo, rastur, kvar i lom
 8. Kompenzacija, cesija, asignacija ( izjave, ugovori, popunjavanje odgovarajućih naloga i odgovarajuća knjiženja )
 9. Devizni račun ( analiza priliva i odliva sredstava, devizni izvodi i odgovarajuća knjiženja
 10. Službeni put u zemlji ( obračun službenog puta i prateća knjiženja )
 11. Službeni put u inostranstvo ( upućivanje na službeni put u inostranstvo, troškovi koji se nadoknađuju na službenom putu, devizne dnevnice i odgovarajuća knjiženja )
 12. Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenih doprinosa ( M-4 obrazac )
 13. Pojedinačna poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda ( PPP obrazac)
 14. Osnove zakona o PDV

U okviru predviđenog fonda časova, polaznici imaju i obuku za originalni B.A.Y.com računarski program za robno knjigovodstvo (evidencija artikala i dobavljača, kalkulacije, nivelacije i KEPU knjiga). Po završetku obuke svi polaznici dobijaju ovaj program kao poklon škole i podsticaj za profesionalni rad.

Cene i fond časova za grupnu i pojedinačnu nastavu pročitajte na stranici Škola poslovanja.

SLIČNE OBUKE

Zakazani kursevi

Kurs: Power BI Napredni
Datum početka: 20.05.2023.
Dani: uto, sub
Termin: uto 19:00 - 21:15, sub 12:00 - 14:15
Fond časova: 18
Slobodnih mesta: 6