Home > Škola računara > SolidWorks

SolidWorks, standard u 3D modelovanju !!!

UVOD

Solid works je program za trodimenzionalno modelovanje delova i sklopova koji se koriste u svim industrijskim oblastima. Program spada u CAD programe (kompjuterski vođeno projektovanje)
U njemu se izrađuju modeli objekata sa zapreminom, površinama i ivicama. To, čini SolidWorks moćnom projektantskom alatkom. Složeni delovi sa puno detalja i oblim površinama mogu se brzo i lako modelovati, a zatim uklopiti sa drugim elementima i napraviti složeni sklop. Veoma brzo i lako na osnovu modela delova ili sklopova izrađuju se tehnicki crteži. Ovakav pristup otvara širom vrata novim mogućnostima u projektovanju , ubrzava razvoj proizvoda i umanjuje greške prilikom projektovanja. Krajnji ishod je mogućnost da se na tržište puste visokokvalitetni proizvodi.

NAČIN PRAVLJENJA MODELA U SOLIDWORKS-U

Izrada modela počinje crtanjem skice poprečnog preseka određenog dela. Početna skica ne mora da bude posebno precizna, jedino mora da predstavlja osnovni geometrijski oblik poprečnog preseka dela. Sledeći korak je kotiranje skice dodavanjem dimenzija (parametara) kojima se potpuno određuje oblik i veličina poprečnog preseka. Jedna od najvažnijih odlika SolidWorks-a je parametarsko modelovanje. To znači da se oblik modela može menjati promenom parametara. Dimenzije su parametri. Kada se promene parametri promeni se i oblik dela, zbog toga se i kaže da parametri upravljaju oblikom tela. Poslednji korak u izradi dela je rotiranje oko ose ili izvlačenje skice po nekoj putanji i dobijanje trodimenzionalnog tela.

Nakon generisanja 3D tela, sve spoljašnje površine su automatski definisane, pa ih je moguće senčiti da bi se dobio fotorealističan izgled. Mogu se, zatim, generisati ortogonalne projekcije modela radi dobijanja tehničkih crteža.

Modelovanje u tri dimenzije treba posmatrati kao vajanje. Pošto modeli punih tela tačno prikazuju zapreminu, moguce je preseći objekat, da bi se videlo kako izgleda poprečni presek tela.

Modeli punih tela su korisni ne samo iz vizuelnog utiska, vec što sadrže matematičku predstavu određenog objekta spolja i iznutra. Na osnovu toga se može vršiti mehanička analiza, analiza prenosa toplote i tako pomoću računara pomoći proizvodnju.

RAZLOZI ZBOG KOJIH TREBA PREĆI SA 2D NA 3D MODELOVANJE

- Pravljenje brzih i lakih izmena u dizajnu

Pravljenje promena u 2d crtežu je veoma naporno. Većina crteža imaju više od jedne ortogonalne projekcije i više ostalih projekcija i samo jedna promena u dizajnu zahteva promene u svim projekcijama. Kod 3D modeliranja u SolidWorks-u, jedna promena u dizajnu reflektuje se na sve projekcije u crtežu

- Definisanje više različitih varijanti proizvoda

Koristeći 2D dizajn nemoguće je napraviti različite varijante jednog dela, sklopa ili familije proizvoda. Preduzeća koja koriste 2D tehnologiju, da bi napravili više varijanti jednog dela moraju svaki put da definišu deo od početka uz, naravno, dodatne troškove. Kod 3D modelovanja veoma lako od osnovnog modela dela ili sklopa može se napraviti više varijanti tog istog dela ili sklopa.

- Analiza napona, kreiranje alata

Za razliku od 2D dizajna, 3D modelovanje omogućuje analizu napona pri opterećenju kod projektovanog dela, a zatim i izradu alata za pravljenje tog dela. Na taj način se smanjuje vreme analize pojedinog proizvoda, smanjuju troškovi materijala. Sa dizajnom modela u SolidWorks-u analiza metodom konačnih elemenata može se direktno napraviti na 3D modelu koji je dizajniran. Mnoge analize uz pomoć metode konačnih elemenata su integrisane u program.

- Skracivanje proizvodnog ciklusa

Kod 2D dizajna, posle početne faze dizajna, svaki dalji korak u dizajniranju i proizvodnji je nepotrebno dugačak. Svi ovi procesi: analize , izrade prototipa, proizvodnja i sklapanje zahtevaju izradu 3D modela. Zbog toga rad u 3D dizajn softveru ubrzava proizvodni ciklus i skraćuje vreme izlaska proizvoda u prodaju

- Bolja dokumentacija i poboljšan marketing

Da bi smo bolje predstavili proizvod treba standardnim 2D crtežima dodati izometrijski prikaz, prikaz sklopa sa rastavljenim delovima, sve to zahteva dodatan napor uz povećane troškove.

Sa izradom dela u SolidWorks-u sve te projekcije se mogu veoma lako na osnovu 3D modela napraviti i publikovati kao štampani materijal ili u elekronskom obliku slati preko E-mail-a.

- Bolja vizuelizacija

Jedna od najboljih osobina programa za 3D modelovanje je verniji, približniji prikaz stvarnom objektu nego kod 2D dizajna. Prikazati 2D model u trodimenzionalnom okruženju je teško, gotovo nemoguće. Kod 3D modeliranja deo možete pogledati sa svih strana, možete ga posmatrati u odnosu na ostale elemente, ako je u pitanju sklop, možete ga animirati. Sve to Vam može smanjiti na prvom mestu troškove za izradu prototipa, a zatim i vreme potrebno za proizvodnju.

Pogledajte jednostavnije primere

JOŠ PRIMERA ...

ODLOMAK IZ SKRIPTE

Sve detaljne informacije možete dobiti pozivom na naše brojeve telefona 011/3373-794 i 3373-812 u Makedonskoj 21, Beograd.

Cene i fond časova za grupnu i pojedinačnu nastavu pročitajte na stranici Škola računara.

Zakazani kursevi

Kurs: Power BI Napredni
Datum početka: 20.05.2023.
Dani: uto, sub
Termin: uto 19:00 - 21:15, sub 12:00 - 14:15
Fond časova: 18
Slobodnih mesta: 6