Škola poslovanja - Kurs prostog (preduzetničkog) knjigovodstva - B.A.Y.com, Beograd

I MNOGO TOGA JOŠ ...

Makedonska 21/IV, Beograd
011 / 3373 - 794
011 / 3373 - 812
baycom@yubc.net
Istorijat, reference, uslovi i pogodnosti
Škola računara
Škola stranih jezika
Škola poslovanja
Škola zanimljive nauke
Priprema studenata za ispite na fakultetima ekonomskog smera
Izrada poslovnih programa, web prezentacija, servisiranje računara, knjigovodstvene usluge
Prijavite se on-line na bilo koji naš kurs i ostvarite popust!


 

Home > Škola poslovanja > Prosto knjigovodstvo

Prosto knjigovodstvo
Knjigovodstvo za preduzetnike

Vođenje poslovnih knjiga (knjigovodstvo) je delatnost koja prati svaku registrovanu firmu. Kod firmi - pravnih lica (preduzeća), knjige se vode po principu dvojnog knjigovodstva. Više detalja o dvojnom knjigovodstvu možete pročitati na stranici za opis kursa Knjigovodstvo. Kod firmi - fizičkih lica (preduzetnici), uz dvojno knjigovodstvo imamo i primenu prostog knjigovodstva. Dvojno knjigovodstvo vode preduzetnici sa većim godišnjim prihodom, dok se oni sa manjim prihodima obično opredeljuju za prosto knjigovodstvo.

Izmenom zakona o Porezu na dodatnu vrednost (PDV) koja stupa na snagu od 1. januara 2013. godine, obavezu ulaska u sistem PDV imaju privredni subjekti sa godišnjim prihodom većim od 8.000.000 dinara. Na ovaj način je prag ulaska u PDV sistem značajno podignut u odnosu na dosadašnji.

Preduzetnici koji ostvaruju godišnji prihod ispod 8.000.000 i nisu do sada vodili dvojno knjigovodstvo, mogu se opredeliti za sistem prostog knjigovodstva. Pošto kod nas (kao i svuda u svetu) ima najviše malih firmi, povećanjem granice za sistem PDV-a, doći će do značajnog povećanja primene sistema prostog knjigovodstva.

Zbog toga Vam škola B.A.Y.com predstavlja kurs Prosto knjigovodstvo. Kod vođenja knjiga po principu prostog knjigovodstva, ne postoji obaveza praćenja celokupnog poslovanja, već samo određenih promena na sredstvima i imovini privrednih subjekata.

Ako ste preduzetnik , naučite da sami vodite svoje knjige i tako značajno smanjite troškove poslovanja. Mogućnost da sami vodite svoje knjige je dobra opcija za novonastale firme, ali i one koje već posluju.

Ovaj kurs je koristan i za one koji žele da se bave knjigovodstvom, tj. da postanu knjigovođe. Za početnike u ovom poslu, je svakako lakše da prvo nauče prosto knjigovodstvo. Prosto knjigovodstvo je jednostavnije za učenje i omogućava da brže počnete samostalno da radite. Svakako, ako želite proširenje znanja, preporučujemo i kurs dvojnog knjigovodstva.

Obuka je bogata primerima iz prakse i obuhvata prosto knjigovodstvo za veliki broj različitih delatnosti. Za učenje se koriste originalna dokumenta i obrasci. U toku obuke ćete koristiti računarski program škole B.A.Y.com za prosto knjigovodstvo. Na kraju obuke svi polaznici dobijaju ovaj program kao poklon škole i podsticaj za dalji rad i usavršavanje.

Nastava se održava po sledećem programu:

 1. Upoznavanje sa prostim knjigovodstvom, poslovnim knjigama i načinom vođenja poslovnih knjiga
 2. Knjiga rashoda i prihoda (glavna poslovnom knjiga prostog knjigovodstva PK-1)
 3. Upoznavanje i vežbanje kroz knjigu PK-1 (upoznavanje sa elektronskom knjigom PK-1)
 4. Upoznavanje PK-2 knjiga osnovnih sredstava i sitnog inventara, obračun amortizacije i unos u knjigu PK-2 i PK-1
 5. Sastavljanje obrazaca kalkulacije prodajne cene sa zadacima i unos u knjigu PK-1
 6. Evidencija DPU - list prometa ugostitelja, vođenje poslovnih knjiga sa zadacima i unos u PK-1
 7. Evidencija o kupovini, preradi, proizvodnji i prometu proizvoda od plemenitih metala i dragog kamenja - evidencija PM sa zadacima i unos u knjigu PK-1
 8. Evidencija o gotovim proizvodima, unos u obrazac GP sa zadacima i unos u PK-1
 9. KPO i KEPU kniga, unosi i popunjavanje kao i unos u PK-1 sa zadacima
 10. KR- Evidencioni list komisione robe, vođenje u obrascu KR sa zadacima i unos u PK-1
 11. Rad na zadacima iz svih oblasti i unos u sva potrebna dokumenta u zavisnosti od vrste delatnost, unos u knjigu PK-1 zajedno sa izvodima i obračunima kalkulacija robe
 12. Obračun zarada zaposlenih i popunjavanje odgovarajućih obrazaca
 13. Utvrđivanje finansijskog izveštaja i sastavljanje Bilansa uspeha

Ako želite da postanete stručnjak za prosto knjigovodstvo, prijavite se na naš kurs. To ćete učiniti tako što ćete nas pozvati na telefone: 011/ 3373 - 794, 3373 - 812 ili popuniti Online prijavu na našem sajtu.

Obuka se organizuje u okviru škole poslovanja.

Cena obuke (bez uračunatih popusta)

GRUPNA NASTAVA
POJEDINAČNA NASTAVA
fond časova
27
fond časova
18
cena
15000
cena
27000
    cena jednog časa
1650
Home | O nama | Vesti | 8 razloga | Škola računara | Škola stranih jezika | Škola poslovanja | Škola zanimljive nauke | Seminari i Radionice | Priprema studenata | Ostale delatnosti | On-line prijava | Promotivni programi | Mapa sajta

B.A.Y.com - Makedonska 21, Beograd, 011/3373-794, 3373-812
baycom@yubc.net


ZAKAZANI KURSEVI

Kurs: SQL
Datum početka: 17.10.2019.
Dani: uto, čet
Termin: 19:30 - 21:45
Fond časova: 18
Slobodnih mesta: 4

Kurs: Poslovni kurs
Datum početka: 18.10.2019.
Dani: pon, sre, pet
Termin: 19:30 - 21:45
Fond časova: 48
Slobodnih mesta: 3HOME PAGE