Promotivni programi (Akcija dana, Last minute i Happy hour) - B.A.Y.com, Beograd
Makedonska 21/IV, Beograd
011 / 3373 - 794
011 / 3373 - 812
baycom@yubc.net
Istorijat, reference, uslovi i pogodnosti
Škola računara
Škola stranih jezika
Škola poslovanja
Škola zanimljive nauke
Priprema studenata za ispite na fakultetima ekonomskog smera
Izrada poslovnih programa, web prezentacija, servisiranje računara, knjigovodstvene usluge
Prijavite se on-line na bilo koji naš kurs i ostvarite popust!


 

Home > Promotivni programi (Akcija dana, Last minute i Happy hour)

Promotivni programi (Akcija dana, Last minute i Happy hour)

Redovno pratite dešavanja na našem sajtu i iskoristite promotivne programe. Za promotivne programe se možete prijaviti direktno (lično ili telefonskim pozivom) ili on-line. Napominjemo da se popusti ostvareni preko nekog od promotivnih programa ne mogu sabirati sa popustima stečenim po nekom drugom osnovu. Programe koji su trenutno u ponudi vidite na desnoj strani, a uvek će biti prikazani i na naslovnoj stranici i stranici za on-line prijavu.

 

Akcija dana

Kada neki kurs bude proglašen za Akciju dana, to znači da svi polaznici koji se tog dana prijave na označeni kurs, ostvaruju popust koji se kreće od 15% do 30%. Tačan procenat popusta određuje škola i biće jasno prikazan na delu stranice koji prikazuje promotivne programe. Akciju dana karakterišu sledeći podaci:

Datum za koji važi

Kurs koji se promoviše

Vid nastave na koji se odnosi (grupna ili pojedinačna) i

Procenat popusta koji ostvaruje prijavljeni polaznik.

Polaznik koji je ostvario popust prijavom za Akciju dana, ima mogućnost da stečeni popust iskoristi tako što će započeti kurs u roku od 30 dana od dana sticanja popusta. Ukoliko u navedenom periodu ne započne obuku, popust prestaje da važi. Ukoliko postoje opravdani razlozi koji sprečavaju polaznika da u predviđenom roku započne obuku, rok od 30 dana se može produžiti u dogovoru sa školom. Takođe, stečeni popust se može preneti na drugu osobu čije podatke je potrebno dostaviti školi telefonskim putem ili preko e-mail-a.

 

Last minute

Last minute ponuda je još jedan promotivni program koji naša škola pokreće. Slično kao kod turističkih putovanja, Last minute ponuda Vam omogućava da se pod povoljnijim uslovima prijavite na kurs koji je označen u ponudi. Ovakva ponuda se daje za kurs čiji početak je već zakazan, a ima još slobodnih mesta za prijem polaznika.

Ovaj promotivni program za naznačeni kurs traje do popune grupe ili do trenutka kada priključenje novih polaznika više nije moguće jer je proces nastave suviše odmakao i novi polaznik više ne bi mogao uspešno da savlada predviđeno gradivo. Za razliku od Akcije dana, Last minute može trajati više dana i škola može procenat popusta povećati u odnosu na početni.

U okviru Last minute ponude, biće prikazani:

Datum početka kursa

Kurs na koji se ponuda odnosi

Dani i vreme održavanja nastave

Trenutno važeći procenat popusta koji ostvaruje prijavljeni polaznik.

Za ovaj oblik promocije su predviđeni popusti od 15% do 40%.

 

Happy hour

Čuli ste za Happy hour?

Happy hour je vrsta promocije posebno popularna kod restorana i kafića. U određenom dnevnom vremenskom intervalu (obično van "špica") možete dobiti omiljeno piće ili hranu po znatno povoljnijim cenama od redovnih.

Škola B.A.Y.com je odlučila da pokrene ovaj promotivni program u obliku koji je prilagođen našoj delatnosti, tj. edukaciji. Akcija će se, prevashodno, odnositi na obuke koje se održavaju u priodu 9:15 - 16:30, ali je moguće da se povremeno organizuje i za kasnije termine.

Na ovaj način želimo da izađemo u susret đacima, studentima, nezaposlenima i penzionerima da se kod nas mogu obučavati pod povoljnijim uslovima. Naravno, i zaposleni koji mogu svoje profesionalne obaveze da usklade sa našim terminima, mogu koristiti Happy hour akciju.

Napominjemo da su fondovi časova i programi nastave svih kurseva na akciji identični kusevima u redovnoj ponudi. Svaka ponuda će imati sledeće podatke:

Vremenski interval za koji važi ponuda

Kurs na koji se ponuda odnosi

Dnevni termin nastave za koji važi ponuda

Procenat popusta koji ostvaruje prijavljeni polaznik.

Za ovaj oblik promocije su predviđeni popusti od 20% do 40%. Polaznik koji je ostvario popust prijavom za Happy hour, ima mogućnost da stečeni popust iskoristi tako što će započeti kurs u roku od 15 dana od dana završetka akcije. Ukoliko postoje opravdani razlozi koji sprečavaju polaznika da u predviđenom roku započne obuku, rok od 15 dana se može produžiti u dogovoru sa školom.

Home | O nama | Vesti | 8 razloga | Škola računara | Škola stranih jezika | Škola poslovanja | Škola zanimljive nauke | Seminari i Radionice | Priprema studenata | Ostale delatnosti | On-line prijava | Promotivni programi | Mapa sajta

B.A.Y.com - Makedonska 21, Beograd, 011/3373-794, 3373-812
baycom@yubc.net


ZAKAZANI KURSEVI

Kurs: SQL Online
Datum početka: 26.05.2020.
Dani: uto, čet
Termin: 17:30 - 19:45
Fond časova: 24
Slobodnih mesta: 5AKCIJA DANA
Datum: 01.03.2020. - 31.03.2020.
Kurs: Excel Ekspert
Grupna nastava
Popust: 30%AKCIJA DANA
Datum: 01.03.2020. - 31.03.2020.
Kurs: Knjigovodstvo
Grupna nastava
Popust: 30%AKCIJA DANA
Datum: 01.03.2020. - 31.03.2020.
Kurs: Power Point
Grupna nastava
Popust: 30%HOME PAGE