Škola poslovanja - Kurs Preduzetništva - B.A.Y.com, Beograd
Makedonska 21/IV
011 / 3373 - 794
011 / 3373 - 812
baycom@yubc.net
Istorijat, reference, uslovi i pogodnosti
Škola računara
Škola stranih jezika
Škola poslovanja
Škola zanimljive nauke
Priprema studenata za ispite na fakultetima ekonomskog smera
Izrada poslovnih programa, web prezentacija, servisiranje računara, knjigovodstvene usluge
Prijavite se on-line na bilo koji naš kurs i ostvarite popust!


 

Home > Škola poslovanja > Moderno preduzetništvo

Moderno preduzetništvo
Izgradite svoj lični biznis. Brzo i lako.

Biti preduzetnik - san je mnogih koji još nisu svesni da je preduzetništvo sve oko nas i da svako može biti i jeste preduzetnik. Veliki broj ljudi misli da je preduzetništvo za nekog drugog, da mu je ideja previše obična, da se poslovni poduhvat ne može pokrenuti bez mnogo novca.

To su sve zablude. Stvarnost poslovnog sveta je drugačija. Većina velikih preduzeća nastala je razvojem malog poslovnog poduhvata. Nema malih ideja - svaka ideja, bez obzira koliko Vam se činila običnom, može biti temelj Vašeg poslovnog poduhvata.

Preduzetništvo se ne dobija rođenjem, nego se, kao i svako drugo znanje i veština, osvaja učenjem.

Kurs Moderno preduzetništvo je namenjen onima koji:

žele da započnu sopstveni biznis
rade u novoosnovanoj firmi
rade u firmi koja želi da napravi iskorak napred u svom poslovanju
žele da steknu znanja o modernom preduzetništvu kako bi se lakše zaposlili ili pronašli bolje radno mesto

Učešćem na kursu naučićete kako:

naći  lokaciju za obavljanje posla,
identifikovati i istražiti ciljno tržište,
izraditi marketing plan,
proceniti troškove vođenja vlastitog preduzeća,
pronaći izvore finansiranja

Ono što je karateristično je da je polaznicima u toku svakog časa predmet izučavanja predstavljen ne samo teorijski - već i praktično na mnoštvu zanimljivih primera koji u ostalom predstavljaju najbolju praktičnu obuku za samostalan rad - odmah nakon završetka obuke.

Na kursu Moderno preduzetništvo ćete saznati mnoštvo informacija, tehnika i alata za osmišljavanje i proveru Vaših poslovnih ideja, bez obzira jeste li preduzetnik koji razmišlja o proširenju delatnosti ili ste u početnoj fazi razmišljanja o pokretanju posla.

Program obuke Moderno preduzetništvo Vas uči preduslovima, koje je potrebno zadovoljiti da bi se potencijalno dobra poslovna ideja razvila u uspešno poslovanje.

Ovo je mala investicija za ulaganje u preporod Vašeg ličnog i profesionalnog života. Par nedelja da dobijete potrebno znanje koje ćete moći da koristite zauvek.

Kompletan materijal za obuku (multimedijalni i štampani) je uračunat u cenu obuke.
Kurs se organizuje u okviru škole poslovanja.

Pridružite nam se na kursu Moderno preduzetništvo, na adresi: B.A.Y.com, Makedonska 21, Beograd.

Rezervišite svoje mesto pozivom na telefon: 011/ 3373 - 794, 3373 - 812 ili popunjavanjem Online prijave  na našem sajtu.

UĐITE U SVET POSLOVANJA NA PRAVI NAČIN!

Nastava je podeljena u 3 funkcionalne celine - modula:

PREDUZETNIŠTVO START
BIZNIS PLAN
CV

 

PREDUZETNIŠTVO START - može se pohađati i kao poseban kurs

Ovaj deo obuke se bavi procesom osnivanja firme od ideje do realizacije. Polaznici ce naučiti karakteristike različitih vrsta privrednih subjekata (preduzeća, STR, SZR i dr.) kako bi se lakše odlučili za vrstu koja njima odgovara. Saznaćete koje su razlike između preduzetnika i društva sa ograničenom odgovornošću, kako da odaberete ime za svoje preduzeće, koji zakoni i obaveze se odnose na delatnost u kojoj ćete poslovati, koje poreze i plaćanja ćete imati i kome...

Saznaćete tajne uspeha poznatih svetskih preduzetnika, čućete mnoge priče, koje su to metode, tehnike, alate koristili da bi razvili svoj biznis.

Takođe, pokriva i početni period rada posle osnivanja. Nastava se odvija po sledećim nastavnim jedinicama:

- Da li ste spremni da startujete biznis?
- Da li sam ja preduzetnik?
- Profil uspešnog preduzetnika
- Karakteristike uspešnog preduzetnika
- Procedura i potrebna dokumentacija za osnivanje firme
- Pravni aspekti poslovanja u Srbiji

vrh strane

BIZNIS PLAN - može se pohađati i kao poseban kurs

Kako napraviti dokument koji donosi pare i investitore?

Za uspešno započinjanje i bavljenje biznisom nije dovoljno samo da nešto znate da radite i što imate nekakav prostor u kome možete da radite.

Bez ispitivanja poslovne ideje sa aspekta tržišta, odnosno utvrđivanja da li za određeni proizvod ili uslugu postoji tržište, šanse da uspete nisu mnogo velike.

Kako da ispitate ideju? Tako što ćete pre započinjanja određenog biznisa izraditi biznis plan.

Uspešna ideja zavisi od tržišne prilike, Vaših preduzetničkih sposobnosti, resursa koje posedujete ili imate mogućnost pribaviti. Uspešna poslovna ideja zavisi i od tržišta koje želi Vaš proizvod ili uslugu.

Biznis plan je dokument u kome je povezano sve ono što čini jedan poslovni poduhvat - šta ćete raditi, na kom tržištu ćete plasirati proizvod ili uslugu, kakva Vam je konkurencija, koja su konkurentske prednosti Vašeg proizvoda kao i finansijska pozadina čitavog budućeg posla.

Razlog zbog kojeg brojni vlasnici malog biznisa nemaju aktuelan biznis plan je nedostatak razumevanja njegove svrhe i vrednosti za razvoj biznisa.

Možda su imali potrebu za izradom biznis plana prilikom dobijanja kredita, ali nikad nisu pogledali u taj plan ponovo. Previše zauzeti svakodnevnim aktivnostima, postanu svesni problema koji su se nagomilali,ali ni tada ne razumeju kako im biznis plan može pomoći da izađu iz situacije u kojoj su se našli. Većina njih je ubeđena kako problemi nastaju uvek iz drugih razloga a nikada zbog toga što su vodili svoj biznis bez putokaza.

Biznis plan je dokument koji govori o tome kakve su perspektive kompanije i kakav je njen razvojni potencijal.

Biznis plan treba da omogući vlasnicima kapitala da predvide bližu budućnost kompanije, da pridobiju kreditore, investitore, kao i sve članove upravljačkog tima. Drugim rečima, plan treba da obezbedi podršku kako unutar same kompanije, tako i spolja.

Samostalno pokretanje i uspešno bavljenje biznisom traži određena znanja, veštine i sposobnosti kojima treba da raspolaže svako ko misli da započne sopstveni biznis.

Sve o ovom moćnom alatu možete naučiti učešćem na kursu "Kako uspešno napraviti biznis plan" u prostorijama preduzeća "B.A.Y.com", d.o.o u Beogradu.

Učešćem na kursu naučićete:

 • Šta je biznis plan i zašto je on neophodan- planiranje i testiranje poslovne ideje, upravljanje na papiru, plan vizije preduzeća, put od želja do stvarnosti.
 • Koje su osnovne funkcije biznis plana- merenje efikasnosti preduzeća, identifikovanje snaga i slabosti u poslovanju preduzeća, uputstvo za organizaciju planiranih aktivnosti, okvir za donošenje ključnih odluka.
 • Kako napraviti kvalitetan biznis plan-dužina biznis plana, greške pri pisanju biznis plana
 • Osnovni elementi biznis plana-uvod, opis poslovne aktivnosti preduzeća, analiza tržišta i marketing, istraživanje, dizajn, razvoj i proizvodnja, SWOT analiza, finansijska analiza.
  Različite metodologije izrade biznis planova
 • Ekonomsko-finansijska analiza-Koliko je novaca neophodno za otpočinjanje biznisa? Koja je prelomna tačka rentabilnost biznisa? Koji je planirani bilans uspeha? Koji je planirani bilans stanja? Kakav je plan novčanih tokova? Koja su predviđanja profita?
  • Naučićete i da odredite: strategiju cena, promocije i distribucije,  ciljeve, misiju, ključeve uspeha.

  vrh strane

  CV

  Kako napraviti efektan CV?

  Biografija ili CV ima svrhu da predstavi vas i vaše obrazovanje nekome ko vas ne poznaje ili nema vremena da vas upozna.

  CV  treba da vas predstavi u najboljem svetlu, na koncizan i lepo struktuiran način.

  Dobar CV Vam je neophodan da bi dobili poziv na intervju za posao.

  Postoji mnoštvo tehnika koji vas mogu naučiti do najsitnijih detalja kako se pišu biografije za svaku konkretnu situaciju. Svaka od tih tehnika ima svoje "cake" pisanja biografije tako da jedinstveni način ne postoji, ali se ipak iz svega toga može izvesti jedan univerzalni način pisanja koji bismo želeli da vam predstavimo.

  Program je poveren predvačima koji imaju veliko iskustvo i stručnost  u oblasti ljudskih resursa i u radu sa biografijama. Oni će Vas osposobiti da napišete što bolju biografiju koja će vam pomoći da se istaknete među ostalim kandidatima.

  Ovaj deo kursa je veoma koristan i za poslodavce. Poslodavci će naučiti kako da pravilno procenjuju i analiziraju CV i druga dokumenta dobijena od kandidata na konkursu.

  Na ovom delu kursa naučićete:

  • šta sve CV treba da sadrži (lični podaci, obrazovanje, seminari, kursevi,  znanje rada na računaru, strani jezici, hobiji, lične osobine i sl.),
  • kako treba da izgleda CV da bi bio najbolje prihvaćen kod poslodavaca,
  • kako da na pravi način istaknete vaša dostignuća i profesionalne veštine,
  • kako da unapredite biografiju...

  Naučićete sve i o pisanju propratnog pisma, koji je sastavni deo Vaše prijave, uz biografiju za posao.

  vrh strane

 
Home | O nama | Vesti | 8 razloga | Škola računara | Škola stranih jezika | Škola poslovanja | Škola zanimljive nauke | Seminari i Radionice | Priprema studenata | Ostale delatnosti | On-line prijava | Promotivni programi | Mapa sajta

B.A.Y.com - Makedonska 21, Beograd, 011/3373-794, 3373-812
baycom@yubc.net


ZAKAZANI KURSEVI

Kurs: Power Pivot
Datum početka: 20.03.2020.
Dani: uto, pet
Termin: 18:00 - 20:15
Fond časova: 6
Slobodnih mesta: 5

Kurs: Excel Ekspert
Datum početka: 23.03.2020.
Dani: pon, čet
Termin: 19:30 - 21:45
Fond časova: 15
Slobodnih mesta: 2HOME PAGE