Seminari i Radionice - Izrada pisanih procedura za Finansijsko upravljanje i kontrolu - B.A.Y.com, Beograd
Makedonska 21/IV
011 / 3373 - 794
011 / 3373 - 812
baycom@yubc.net
Istorijat, reference, uslovi i pogodnosti
Škola računara
Škola stranih jezika
Škola poslovanja
Škola zanimljive nauke
Seminari i radionice
Priprema studenata za ispite na fakultetima ekonomskog smera
Izrada poslovnih programa, web prezentacija, servisiranje računara, knjigovodstvene usluge
Prijavite se on-line na bilo koji naš kurs i ostvarite popust!


Proverite da li ste na pravom mestu!

Proverite da li ste na pravom mestu!

 

Home > Seminari i radionice > Izrada pisanih procedura - Radionica

IZRADA PISANIH PROCEDURA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

Radionica je zakazana za 20.03.2018. i organizuje se u centralnim prostorijama B.A.Y.com-a u Makedonskoj 21, Beograd.

Na osnovu člana 81. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS" br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014 , 68/2015 dr. zakon, 103/2015 i 99/2016)) i člana 11. Pravilnika o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS" br. 99/2011 i 106/2013) korisnici javnih sredstava su dužni da izrade pisane procedure iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole. Pisane procedure predstavljaju suštinu finansijskog upravljanja i kontrole (Finansijskog upravljanja i kontrole).

Formu i sadržaj pisanih procedura određuje Ministrarstvo finansija RS - Centralna jedinica za harmonizaciju. U tu svrhu koriste se sledeći obrasci:

  • Obrazac 1 - Lista poslovnih procesa
  • Obrazac 2 - Mapa poslovnih procesa - dokumentacija o procesu
  • Obrazac 3 - Dokumentacija o sistemu (vertikalan pregled) Procedure

ZAŠTO UČESTVOVATI NA RADIONICI?

  • Da se upoznate sa obrascima za izradu procedura.
  • Da vidite praktične primere izrađenih procedura za pojedine poslovne procese.
  • Da vežbate pisanje procedura u sistemu Finansijskog upravljanja i kontrole.
  • Da savladate tehnike i steknete veštine kako bi samostalno izradili procedure.
  • Da u prijatnoj atmosferi usvojite nova vredna znanja.

KOME JE RADIONICA NAMENJENA?

Zaposlenima u javnim i javno komunalnim preduzećima, lokalnim samoupravama i ostalim javnim institucijama koji su zaduženi za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole

GLAVNA PITANJA


Zašto je važno izraditi procedure u sistemu FUK?

Kome poveriti izradu procedura?

Koji su zahtevi prilikom izrade procedura?

Kako izraditi kvalitetne i primenjive procedure?

Predavanje traje jedan dan od 10:00 do 17:00

Cena Radionice je 18.900 rsd. Cena uključuje: predavanje, materijal, osveženje i zajednički ručak, sertifikat.

Popusti:
- za drugog, trećeg i četvrtog učesnika iz iste organizacije 10% popusta
- svaki peti učesnik iz iste ogranizacije besplatno

Postoji mogućnost da se predavanje održi u Vašem gradu ili u Vašoj organizaciji ukoliko ima više zainteresovanih.

Pogledajte opise i najave seminara i radionica iz iste oblasti:

Seminar - Finansijsko upravljanje i kontrola
Radionica - Uvođenje finansijskog upravljanja i kontrole
Obuka za samostalno uvođenje finansijskog upravljanja i kontrole
Seminar + Radionica - Upravljanje rizicima u javnom sektoru

 

Prijavljivanje i sve detaljne informacije možete dobiti slanjem e-maila na baycom@sbb.rs ili pozivom na naše brojeve telefona 011/3373-794 i 3373-812 u Makedonskoj 21, Beograd.

Home | O nama | Vesti | 8 razloga | Škola računara | Škola stranih jezika | Škola poslovanja | Škola zanimljive nauke | Seminari i Radionice | Priprema studenata | Ostale delatnosti | On-line prijava | Promotivni programi | Mapa sajta

B.A.Y.com - Makedonska 21, 011/3373-794, 3373-812
baycom@yubc.net
 
HOME PAGE