Škola računara - Excel - Makroi i VBA - B.A.Y.com, Beograd
Makedonska 21/IV
011 / 3373 - 794
011 / 3373 - 812
baycom@yubc.net
Istorijat, reference, uslovi i pogodnosti
Škola računara
Škola stranih jezika
Škola poslovanja
Škola zanimljive nauke
Priprema studenata za ispite na fakultetima ekonomskog smera
Izrada poslovnih programa, web prezentacija, servisiranje računara, knjigovodstvene usluge
Prijavite se on-line na bilo koji naš kurs i ostvarite popust!


 

Home > Škola računara > Excel - Makroi i VBA

Excel - Makroi i VBA
Postani Excel programer!

Da li je moguće da osoba koja nije kroz redovno školovanje posebno edukovana u oblastima računarstva, matematike i programiranja, postane programer?

Odgovor je: DA!

Poznato je koliko se Excel koristi u raznim oblastima poslovanja i nauke. Možemo slobodno reći da je u pitanju najznačajniji i najzastupljeniji poslovni program ne samo kod nas, već i globalno. Među profesionalnim korisnicima ovog programa, na vrhu piramide se izdvaja posebna i mala grupa Excel VBA programera. Nadamo se da ćete se priključiti ovoj grupi traženih i cenjenih eksperata.

U okviru Excel-a, kao i drugih MS Office programa (Word, Access, Power Point) postoji mogućnost i posebno programsko okruženje u kome možemo stvarati sopstvene aplikacije.

Zašto da pravim sopstvene aplikacije? Zar navedeni programi nisu već dovoljno kvalitetni i sveobuhvatni da bez ovakvih dodataka mogu ispuniti potrebe i složenijih zadataka i zahtevnijih korisnika?

Najbolji odgovor ćete dobiti ako pažljivo i detaljno razmotrite vaš uobičajeni rad u Excel-u.


Da li postoje redovne ili povremene rutinske, dugotrajne i dosadne operacije koje izvršavate dok radite?

Da li Vam se čini da Vaš rad nije dovoljno efikasan jer smatrate da gubite za neke operacije suviše vremena?

Da li ugrađene Excel funkcije ne ispunjavaju u potpunosti vaše profesionalne zahteve, već morate da ih dorađujete i prilagođavate?

Da li obrađujete velike količine podataka iz više izvora i brinete da li ste potrebnu proceduru tačno i u potpunosti sproveli?

Ako je na jedno ili više navedenih pitanja odgovor pozitivan, kurs Excel - Makroi i VBA je pravi put rešavanja problema i poboljšanja kvaliteta Vašeg rada. Najbolje od svega je to da ćete na ovoj obuci shvatiti da pomoću makroa možete uraditi i neke stvari u Excel-u za koje uopšte do sada niste znali da su moguće!

Makroe možemo podeliti u dve grupe:

Osnovni
Složeni

Kod prve grupe cela ili gotovo cela procedura se vrši tzv. "snimanjem" (recording) makroa i ovde je potrebno uobičajenu rutinsku proceduru snimiti i kasnije koristiti kod narednih identičnih situacija. Npr. dobijate podatke iz drugog softvera u Excel formatu i potrebno je svaki put da ih prekopiramo, formatiramo i izvršimo određene operacije. Ustaljenu proceduru snimimo jednom i kasnije je možemo upotrebiti kad god je potrebno. Ovde nema dodatnog programiranja ili je programski kod minimalno zastupljen.

Međutim, kod složenijih operacija količina "snimljenog materijala" se smanjuje i njeno mesto zauzima VBA kod. VBA je skraćenica od Visual Basic for Applications i predstavlja pojednostavljenu verziju programskog jezika Visual Basic. Pojednostavljeno znači da se VBA aplikacije ne mogu samostalno koristiti (stand alone), već im je potreban tzv. "program kontejner" u kome se čuvaju i izvršavaju. U našem slučaju taj "program kontejner" je MS Excel i makro sa VBA kodom se može izvršavati samo pozivanjem iz Excel dokumenta. Zanimljiv je podatak da VBA verzije za Word, Access i Power Point su slične verziji za Excel, ali nisu iste. Navodimo neke primere primene složenih makroa:


Složeniji makroi su nepohodni kod obrade velikih količina podataka (osim ako ne želite npr. da snimate copy-paste operaciju sa stotinama grupa podataka)

Kada je potrebna interakcije sa korisnikom

Kod uslovnog izvršenja operacije (npr. brisanje redova u ogromnoj tabeli ako se ispune određeni uslovi)

Pomoću složenih makroa možete dodatno isprogramirati Vaše grafikone i Pivot tabele tako da impresioniraju sve koji ih vide ili koriste

Složeni makroi omogućavaju automatizaciju nekih operacija (npr. prilikom otvaranja i zatvaranja fajla možemo automatski preuzeti podatke, snimiti jedan ili više fajlova i prebaciti ih na određenu lokaciju)

Možemo napraviti spostvene funkcije koje u potpunosti rade ono što nam je potrebno

Mnogo toga još što je teško i zamisliti dok ne spoznate kakvu moć poseduje VBA kod.

Klasični kursevi programiranja mogu da budu teški i suvoparni. Zbog toga na ovom kursu škole B.A.Y.com neće biti mnogo "hardcore" programiranja. Nastava će se bazirati na brojnim praktičnim primerima i verujemo da će Vam učenje biti ne samo uspešno, već i interesantno.

Da bi uspešno savladali predviđeni nastavni program, potrebno je da posedujete predznanje na nivou naprednog kursa Excel-a. Obuka se odvija po sledećem programu:

 1. Kreiranje jednostavnih makroa i uvod u VBA
 2. Upotrteba Visual Basic Editora (VBE)
 3. Deklarisanje promenljivih, objekti i kolekcije
 4. Properties, methods, events
 5. Redosled izvršenja i logika u VBA kodu (GoTo, If-Then-Else i Select case)
 6. Input box i Message box
 7. Kreiranje petlji (For-Next i Do-Loop)
 8. Rad sa nizovima podataka -Arrays
 9. Automatizacija procedura na osnovu događaja
 10. Programiranje grafikona i Pivot tabela
 11. Napravi sopstvene funkcije (User Defined Functions)
 12. Ispravljanje grešaka
 13. Pravljenje dodatnih komandi (Add-Ins)

Sve detaljne informacije možete dobiti pozivom na naše brojeve telefona 011/3373-794 i 3373-812 u Makedonskoj 21, Beograd.

 

Home | O nama | Vesti | 8 razloga | Škola računara | Škola stranih jezika | Škola poslovanja | Škola zanimljive nauke | Seminari i Radionice | Priprema studenata | Ostale delatnosti | On-line prijava | Promotivni programi | Mapa sajta

B.A.Y.com - Makedonska 21, 011/3373-794, 3373-812
baycom@yubc.net


ZAKAZANI KURSEVI

Kurs: SQL Online
Datum početka: 26.05.2020.
Dani: uto, čet
Termin: 17:30 - 19:45
Fond časova: 24
Slobodnih mesta: 5HOME PAGE