Škola računara i poslovanja - Kurs Elektronskog poslovanja - B.A.Y.com, Beograd

I MNOGO TOGA JOŠ ...

Makedonska 21/IV, Beograd
011 / 3373 - 794
011 / 3373 - 812
baycom@yubc.net
Istorijat, reference, uslovi i pogodnosti
Škola računara
Škola stranih jezika
Škola poslovanja
Škola zanimljive nauke
Priprema studenata za ispite na fakultetima ekonomskog smera
Izrada poslovnih programa, web prezentacija, servisiranje računara, knjigovodstvene usluge
Prijavite se on-line na bilo koji naš kurs i ostvarite popust!


 

Home > Škola poslovanja > Elektronsko Poslovanje
 

Elektronsko Poslovanje
Novi kurs za novo vreme

O ELEKTRONSKOM POSLOVANJU ...

Bilo da želite da vodite izlazak Vaše ili kompanije u kojoj radite na globalno tržište putem Interneta, da ubrzate Vaše poslovne procese ili da pojednostavite komunikaciju sa poslovnim partnerima, kurs Elektronsko poslovanje je pravi izbor za Vas.

Elektronsko poslovanje je sinonim za savremeno poslovanje.

Danas elektronsko poslovanje ostvaruje eksplozivan rast. U dosadašnjem periodu elektronsko poslovanje je doživelo ekspanziju naročito u trgovini, izdavaštvu i finansijskim uslugama.

Uvođenjem elektronskog poslovanja poslednjih godina dolazi do naglog skoka konkurentnosti kompanija, ubrzavanja komunikacije, bržeg obavljanja poslovnih procesa i proširenja tržišta.

U našoj zemlji je ovaj vid poslovanja u začetku i potrebno ga je razviti da bi uhvatili korak sa razvijenim svetom.

Pogodnosti ovakvog načina prometa robe i usluga su velike - manji troškovi poslovnog prostora, reklame, brza isporuka do "kućnog praga" kupca, itd. Ove pogodnosti su značajne svima, a pogotovo malim i srednjim preduzećima da bi uspele na slobodnom tržištu. Pošto se očekuje da upravo mala i srednja preduzeće budu "motor" razvoja naše privrede, njihov razvoj ima i širi društveni značaj.

Kao nadgradnja i proširenje klasičnom načinu poslovanja, elektronsko poslovanje daje novi kvalitet i realnu šansu za razvoj privrednih subjekata. Tako se stvara potreba za otvaranjem novih radnih mesta za stručne ljude u ovoj oblasti. Takođe, ovakav način poslovanja će zbog manjih početnih (i kasnijih) ulaganja motivisati mnoge da se samostalno upuste u preduzetničke vode koristeći novorazvijene veštine za pokretanje i vođenje biznisa uz pomoć alata i mogućnosti koje donose tehnologije i servisi elektronskog poslovanja.

Menadžer za elektronsko poslovanje spaja i pokreće raznovrsne poslovne procese u kompaniji. To je osoba koja se nalazi na ključnoj poziciji razvoja i usvajanja novih proizvoda i usluga. On je pokretač promena u svakoj firmi.

O OBUCI ...

Nažalost, obrazovanih stručnjaka za ovu oblast ima veoma malo. Zastarelost studijskih programa u sistemu formalnog obrazovanja Vam ne pruža adekvatne uslove da postanete visoko plaćeni stručnjak u oblasti elektronskog poslovanja.

Program B.A.Y.com škole Elektronsko poslovanje odgovor je na zahteve vremena - novi kurs za novo vreme.

Program je baziran na sticanju znanja i veština iz oblasti elektronskog poslovanja, informacionih tehnologija i biznisa.

Polaznici koji završe ovu obuku steći će nivo znanja koji im omogućava da se samostalno bave izradom i administriranjem internet aplikacija za elektronsko poslovanje. Obuka se organizuje po originalnom programu u oblasti koja u najvećoj meri predstavlja novost i budućnost u našoj zemlji. Pored osposobljavanja za profesionalnu izradu i administriranje aplikacija za elektronsko poslovanje korišćenjem napredne tehnologije, svi polaznici će se obučiti u oblasti marketinga na Internetu.

Jedan od najvažnijih segmenata obuke je organizovanje elektronskog poslovanja. To znači da će polaznici biti osposobljeni da kvalitetno organizuju zaposlene i sprovedu aktivnosti vezane za ovaj vid poslovanja u okviru preduzeća. Ova obuka, uz stručno osposobljavanje, ima za cilj i razvoj kreativnosti i organizacionih sposobnosti polaznika.

KO ŽELI VIŠE ...

Postoji mogućnost da se kasnije organizuju specijalizovane obuke u pojedinim oblastima elektronskog poslovanja. Poznato je da pored elektronske trgovine, postoji internet informisanje ( on-line časopisi ), zatim komercijalne aplikacije zabavnog tipa ( internet kvizovi, mozgalice, IQ testovi, ..), elektronsko bankarstvo i druge oblasti koje spadaju u elektronsko poslovanje.

Prijaviti se na ovaj program je vrlo lako. Potrebno je da popunite online prijavu na našem sajtu, ili da nas pozovete na telefon: 011/ 3373 - 794, 3373 - 812

BUDUĆNOST JE POČELA, STANITE U PRVI RED!

 

Home | O nama | Vesti | 8 razloga | Škola računara | Škola stranih jezika | Škola poslovanja | Škola zanimljive nauke | Seminari i Radionice | Priprema studenata | Ostale delatnosti | On-line prijava | Promotivni programi | Mapa sajta

B.A.Y.com - Makedonska 21, Beograd, 011/3373-794, 3373-812
baycom@yubc.net


ZAKAZANI KURSEVI

Kurs: Power Pivot
Datum početka: 20.03.2020.
Dani: uto, pet
Termin: 18:00 - 20:15
Fond časova: 6
Slobodnih mesta: 5

Kurs: Excel Ekspert
Datum početka: 23.03.2020.
Dani: pon, čet
Termin: 19:30 - 21:45
Fond časova: 15
Slobodnih mesta: 2HOME PAGE